PARAFIA

W 100 - rocznicę zakończenia objawień fatimskich

        W naszej parafii dzień ten uczczono modlitwą różańcową prowadzoną przez Koła Róż Różańcowych z Dębowa i Pogorzelca, procesją wokół kościoła z figurą Matki Bożej Fatimskiej, zapalonymi świecami i pieśnią śpiewaną z głębi naszych serc:

Ave, Ave, Ave  Maryja

Ave, Ave, Ave Maryja 

.... Spieszmy więc wszyscy wsród zmartwień i trosk,

by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los....

     We mszy św. modlitwom polecano także nauczycieli i pracowników związanych z oświatą z racji Dnia Edukacji Narodowej (14.10)

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeId1748c2363a

http://niedziela.pl/artykul/31475/100-rocznica-zakonczenia-objawien

RÓŻANIEC DO GRANIC

       7 października to dzień rocznicy zwycięstwa nad Turkami pod Lepanto, odniesionego w 1571 r dzięki modlitwie różańcowej – Święto Matki Bożej Różańcowej. Obchodzimy również okrągłą rocznicę objawień maryjnych: 140 gietrzwałdzkich i 100 fatimskich.

Matka Boża nawołuje do jednego – codziennego odmawiania różańca.

Na to wezwanie odpowiedzieli licznie nasi parafianie, włączając się w wydarzenia związane z ogólnopolską akcją RÓŻANIEC DO GRANIC.

Spotkanie modlitewne rozpoczęła msza św. o godz. 12.00. W czasie homilii można było posłuchać fragm. słuchowiska Polskiego Radia Olsztyn pt.: „Orędzie z gietrzwałdzkiego klonu”. Następnie modlono się litanią do polskich świętych i błogosławionych.

Finałem całego wydarzenia było odmówienie wszystkich czterech części różańca:

radosnej w intencji rodzin,

światła w intencji pokoju,

bolesnej w intencji cierpiących

i chwalebnej w intencji umiłowania modlitwy różańcowej.

Aktywnie włączyły się w to członkinie Kół Żywego Różańca naszej parafii oraz rodziny ministrantów i scholi.

Aby odczuć łączność z rodakami modlącymi się wzdłuż granic naszego kraju wszyscy przybyli otrzymali naklejki z logiem, datą i hasłem spotkania. W przeżywaniu rozważań różańcowych pomagała również wykonana na tą okazję wizualizacja. Przedstawiała rozświetlony krzyż, łączący dokładane zgodnie z kolejnością tajemnic różańcowych, fragmenty Polski z wypisanymi na nich intencjami.

RATUJMY RÓŻAŃCEM POLSKĘ I ŚWIAT!

                                                                              Monika Chudzik

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeIda1627511b9

 Dnia 7 października 2017 r. w dniu wielkiej modlitwy "Różaniec Do Granic" kilkoro z naszych Parafian udało się wspólnie ze wspólnotą parafialną z Wisznic na modlitwę różańcową do stacyjnego kościała na granicę - do Sławatycz. Spotkanie rozpoczęło się mszą św. o godz.12, a po jej zakończeniu   z figurą Matki Boskiej Fatimskiej wyruszyła procesja  w pobliże granicy Polski. Licznie zgromadzeni wierni (1547 zarejestrowanych) modląc się na różańcu wypraszali wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych.

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeIde70127f126


 

Wizytacja Ks. Biskupa Piotra Sawczuka

    Parafia w Motwicy gościła ks. Bp. Piotra Sawczuka.

W liturgiczne wspomnienie  Aniołów  Stróżów (2 października 2017 r.) Parafia Narodzenia NMP w Motwicy przeżywała radość spotkania z Ks. Bp. Piotrem Sawczukiem  biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej.  Czas Wizytacji Kanonicznej to okazja aby Ks. Biskup spotkał się z całą społecznością parafialnej wspólnoty. Pierwszym punktem wizytacji było spotkanie w Urzędzie Gminy w Sosnówce z Panem Wójtem, Radą Gminy i wszystkimi pracownikami. Ważnym punktem   wizytacji było spotkanie w szkole w Sosnówce, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, grono pedagogiczne, rodzice i dyrektorzy wszystkich szkół znajdujących się na terenie naszej parafii.   Spotkanie na sali gimnastycznej rozpoczęło się od bardzo ciekawego spektaklu, którego tematem były Objawienia Matki Bożej w Fatimie. Dzieci wcieliły się w role Anioła Pokoju, Matki Bożej , pastuszków:  Hiacynty, Franciszka i Łucji.  Wszyscy jeszcze raz mogli przypomnieć sobie słowa Fatimskiej Pani  skierowane do nas wszystkich, a zachęcające nas do szczerej i wytrwałej modlitwy różańcowej. Ks. Bp. Piotr zachęcał wszystkich zebranych, aby przyjęli to orędzie do swoich serc i wprowadzili je w  codzienne życie. Następnie Ks. Biskup i towarzyszące Mu osoby udali się na spotkanie i wspólną modlitwę do Kaplicy w Holeszowie, gdzie parafianie wręczyli czcigodnemu Gościowi miejscowy przysmak czyli pestki z dyni uprawiane na tamtejszych polach.  Nie zabrakło też modlitwy za zmarłych na miejscowym cmentarzu, gdzie  zebrani prosili o Miłosierdzie Boże dla wszystkich zmarłych. Kulminacyjnym punktem wizytacji kanonicznej był Ingres Ks. Biskupa  do naszego kościoła i uroczysta Msza św.  Nasz Gość w homilii nawiązał do Aniołów Stróżów, którzy mają wiele pracy, aby nas wszystkich upilnować na drogach życia.  Mamy wielką nadzieje, że to spotkanie z  Następcą Apostołów doda nam nowej nadziei do budowanie jeszcze z większym zapałem parafialnej wspólnoty. A słowa piosenki śpiewanej przez naszą scholę „ Cały jestem Twój Maryjo…” będą dla naszych parafian i nie tylko podpowiedzią, że mamy oddać się Jej Niepokalanemu Sercu. 

A to zdjęcia ze spotkania  ks. Biskupem z Parafianami.

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeIdfc52fd2959

Modlitwa różańcowa w naszej parafii.

Zawitaj, Królowo   Różańca świetego...

   Przygotowania dzieci z naszej parafii do pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej rozpoczęło się od obdarowania ich różańcem i zachęcenia do modlitwy. W tym szczególnym miesiącu - październiku - poświęconym modlitwie różańcowej dzieci wspólnie z rodzicami w środy, soboty i niedziele będą prowadziły różaniec podczas nabożeństwa w kościele, a do domu zabiorą ze sobą  mała figurka Maryi, którą następnie przekażą kolejnej rodzinie. W pozostałe dni tygodnia w modlitwę rózańcową włączą się kolejni przedsztawiciele naszej parafialnej wspólnoty.

I tak: w poniedziałki modlitwę różańcową poprowadzą mężczyźni z koła różańcowego, wtorki i piątki  kobiety z  kół różańcowych kobiet z poszczególnych miejscowości, a we czwarki - młodzież.

W rozważaniach będziemy bliżej poznawać przesłanie Maryi, które przekazała podczas obiawień 140 lat temu w Geitrzwałdzie „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec".

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeIddc55462584

Nabożeństwo fatimskie - wrzesień 2017

13 września 1917 r. było to piąte objawienie Maryii w Fatimie i prośba o odmawianie Różańca. "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy". 

13 września 2017 r. w setną rocznicę tych objawień w naszej parafii uczestniczyliśmy w nabożeństwie fatimskim. Msza św. różaniec, prowadzony przez przedstawicielki KŻR z Holeszowa i Holeszowa Osiedla, procesja z figurą Matki Bożej i pieśni, aby uczcić Jej Niepokalane Serce.

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeIda0caa498aa

ODPUST PARAFIALNY

        Nasza parafia w dzień 8 września  świętuje doroczny odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystą Mszę Św. odprawił i wygłosił Słowo Boże ks. prałat Jerzy Cudny z parafii w Siemiatyczach. Uczestniczący rolnicy dziękowali Panu Bogu za plony tego roku i święcili zboże pod nowy zasiew. Na zakończenie uroczystości wszyscy przeszli w procesji z Najściętszym Sakramentem wokół kościoła.

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeIdd118c97399

ORGANIZACJA CZTERDZIESTOGODZINNEGO NABOŻEŃSTWA W PARAFII NARODZENIA N. M. P. W MOTWICY

6 - 7 - 8 WRZEŚNIA 2017 r.

6 września 2017r. . ŚRODA 

19.00 - 21.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu – Przewodniczą modlitwie -   Kółka Różańcowe naszej Parafii.

7 września 2017r. CZWARTEK  

                   Adoracja Najświętszego Sakramentu według następującego porządku:

8.00 - 10.00 - Motwica i Romanów;

10.00 - 12.00 - Sosnówka i Czeputka;

12.00 - 14.00 - Pogorzelec i Holeszów;

14.00 - 16.00 - Dębów i Dańce;

15.00 - KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

16.00 - 18.00 - Wygnanka i Holeszów Osiedle;

18.00 - MSZA ŚWIĘTA INTENCYJNA połączona z modlitwą za dobrodziejów,          fundatorów naszego kościoła i Parafii;

         Po Mszy Świętej PROCESJA NA CMENTARZ PARAFIALNY.

                                                       ( Przynosimy znicze.)

8 września 2017. PIĄTEK  Ur. Narodzenia NMP

8.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu

9.00 - Msza Święta intencyjna

12.00 - UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA

18.00 - Msza Święta intencyjna

 

 

Śladami Św. Jana Pawła II - schola i ministranci wraz z rodzicami

     Schola i ministranci wraz z rodzicami, pod duchowym przewodnictwem ks. Marka Kujdy, spędzili trzy dni podążając szlakiem wyznaczonym przez św. Jana Pawła II.

Odwiedziliśmy Łagiewniki, skąd na cały świat rozchodzi się orędzie Bożego Miłosierdzia i gdzie powstało centrum, którego zadaniem jest upowszechnianie dziedzictwa, jakie zostawił po sobie papież Polak. Tam, też spotkaliśmy się z ks. Jerzym, który głosił rekolekcje wielkopostne w naszej parafii.

Podążając śladami Ojca Świętego dotarliśmy do Krakowa. Zasłuchani w historię miasta i kraju, ciekawie opowiadaną przez Pana Przewodnika,  udaliśmy się na słynną ul. Franciszkańską pod „okno papieskie”, a także na Wawel i do Kościoła Mariackiego. Spacer po zabytkowej części miasta zakończyło zwiedzanie trasy podziemnej, biegnącej pod Rynkiem Głównym. Tam niemałą atrakcją okazała się animowana legenda o królu Kraku i możliwość zważenia się na starej kupieckiej wadze.

Dalej udaliśmy się w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej. Pokłoniliśmy się przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej i zaśpiewaliśmy za Janem Pawłem II „Cały jestem Twój Maryjo!”. Odwiedziliśmy również kilka z zespołu 44 kościołów i kaplic, zwanych popularnie Dróżkami kalwaryjskimi.

Nasza pielgrzymkę zakończyliśmy w miejscu, gdzie jak mawiał Ojciec Święty „wszystko się zaczęło”, czyli w Wadowicach. Na wszystkich duże wrażenie zrobiło muzeum poświęcone życiu i pontyfikatowi Jana Pawła II, urządzone w kamienicy, którą zamieszkiwała rodzina Wojtyłów. Pozostało nam tylko spróbować papieskich kremówek i pomodlić się w bazylice, w której został ochrzczony przyszły święty.

W tym niezwykłym czasie wiele czasu poświęciliśmy na modlitwę i rozwój duchowy każdego z pielgrzymów. Każdy dzień tytułowały, inne słowa świętego Jana Pawła II, a jego ramy wyznaczała modlitwa poranna i wieczorna. Nie szczędziliśmy czasu na codzienną mszę świętą oraz modlitwę różańcową i koronkę do Bożego Miłosierdzia. Każdy z nas podjął również zobowiązanie opieki, przede wszystkim modlitewnej nad jedną wylosowaną osobą z grupy. W pamięci pielgrzymujących, pozostanie na długo droga krzyżowa, którą odprawiliśmy na schodach Kaplicy Trzeciego Upadku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Cały czas towarzyszył nam też śpiew piosenek i pieśni religijnych, przygotowanych specjalnie na ten czas. Jako duchowy dar dla całej naszej wspólnoty, przywieźliśmy słowa litanii do Świętego Jana Pawła II. Dzieci i dorośli mieli, także możliwość zapoznania się z życiem i działalnością Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz Klasztoru Ojców Bernardynów, opiekujących się kalwaryjskim sanktuarium.

Dziękujemy wszystkim za trud jaki włożyli, aby przemierzając ścieżki Świętego Papieża, doskonalić samego siebie. Mamy nadzieję, że Pielgrzymka, jaką podjęliśmy,  przyniesie owoce całej naszej wspólnocie parafialnej.

 Monika Chudzik

dzień 1

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeId070d56631f

dzień 2

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeIdc30a83933d

dzień 3

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeId6970ae57f5

Nabożeństwo fatimskie - sierpień 2017

       Jak co miesiąc od maja i w tym miesiącu spotkaliśmy się na Nabożeństwie Fatimskim. Mszę św. z tematycznym kazaniem odprawił, spędzający w naszej parafii urlop ks. Adam Pańczuk. Różaniec poprowadziły przedstawicielki kół różańcowych z Dańc i Czaputki. Procesję z figurą Matki Bożej wokół kościoła zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, a ks. Adam udzielił wszystkim błogosławieństwa.

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php?start=320#sigFreeId3431a54f84

Pielgrzymka do Leśnej Podl.

      Wszystkich chętnych zapraszamy na Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Różańcowych do Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podl. dnia 25.08.2017 (sobota). Wyjazd spod kościoła w Motwicy o godz. 8.00, powrót ok. godz. 17.00

Koszt autokaru 16 zł.  

Zapisy u zelatorki parafialnej Elżbiety Kuchty  tel. 512 446 234

Program  pielgrzymki:

10.00 Słowo przeora i zawiązanie wspólnoty.

10.15 „Tajemnica potęgi Maryi w walce ze złym duchem” –ks. Jan Pędzioł (wieloletni egzorcysta archidiecezji lubelskiej)

11.15 Świadectwo osobistego odkrycia i mocy modlitwy różańcowej i zapoznanie nas z inicjatywą „Różaniec do granic” Lecha Dokowicza.

12.00 Różaniec św.

13.00 Eucharystia pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy.

14.00 Agapa.

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.