OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ogłoszenia Parafialne - III Niedziela Wielkiego Postu - 3.03.02.2024 r.

1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca zmiana tajemnic różańca. Po Mszy św. o godz. 8.00 nie będzie wystawienia Najśw. Sakramentu, nastąpi to po Mszy św. ogodz. 12.00 przed śpiewem „Gorzkich żali”. Dzisiaj różaniec za Ojczyznę poprowadziła Czeputka w przyszłą niedzielę Sosnówka 1.

2. Od przyszłego piątku 8 marca w naszej parafii będą odprawiane trzydniowe Rekolekcje Wielkopostne wygłosi je ks. Robert Biernacki proboszcz parafii Rozwadówka. Prosimy wszystkich o modlitwę oraz ofiarowanie w intencji rekolekcji postu i swoich codziennych trudności. Skorzystajmy wszyscy z czasu łaski, jaki daje nam Pan Bóg i przyjdźmy pojednać się z Bogiem, z Kościołem i ze sobą. Zachęćmy innych do udziału w rekolekcjach i pomóżmy starszym i dzieciom w nich uczestniczyć; słowa szczególnego zaproszenia kierujemy do dzieci i młodzieży, szczególnie przygotowującej się do bierzmowania.

3. Program rekolekcji: piątek i sobota Msze św. w godzinach 10.00, 12.00 – dzieci i młodzież i 17.00. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą św. W niedzielę Msze św. tradycyjnie i nie będzie możliwości spowiedzi.

4. Do chorych z Komunią św. udam się bliżej świąt, prawdopodobnie na początku Wielkiego Tygodnia

5. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych Drogi Krzyżowej - w piątki o godz. 16.20 (po zakończeniu Drogi Krzyżowej będzie sprawowana Msza święta) i Gorzkich Żali – w niedzielę po Mszy świętej o godz. 12.00.

6. W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne.

7. W nowym „Echu Katolickim” warto przeczytać: Co to znaczy postawić Boga na pierwszym miejscu? Rotmistrz Pilecki – żołnierz niezłomny, wielki Polak i człowiek wielkiej wiary. Nie bądźmy obojętni na problemy i zagrożenia ludzi młodych. Relację z Diecezjalnego Kongresu Różańcowego w Radzyniu Podlaskim.

8. W tym tygodniu do życia wiecznego przeszły: śp. Teresa Melaniuk (l. 83) z Romanowai i śp. Albina Sagan (l. 89) z Sosnówki. Wieczny odpoczynek…

Komunikat na Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 2024

W KOŚCIELE JESTEMY WSPÓLNOTĄ MISYJNĄ.KOMUNIKAT BP. JANA PIOTROWSKIEGO, PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATU POLSKIDS. MISJI NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU „AD GENTES” 2024 r.,BĘDĄCĄ DNIEM MODLITWY, POSTU I SOLIDARNOŚCI 
Z MISJONARZAMI

Siostry i bracia, misjonarki i misjonarze oraz przyjaciele misji!

I. Od kilku lat, w II niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce wraz z Dziełem Pomocy Misjom „Ad Gentes” zaprasza nas do modlitwy i materialnego wsparcia polskich misjonarek i misjonarzy. Tegoroczny Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami przeżywamy pod hasłem: „W Kościele jesteśmy wspólnotą misyjną”. Raz jeszcze przywołujemy prawdę, bliską sercu Ojca Świętego Benedykta XVI, że kto wierzy nigdy nie jest sam. Zawsze wierzymy we wspólnocie Kościoła. Jako wspólnota uczniów Jezusa żyje on mandatem misyjnym – nakazem Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Jego zadaniem jest dzielenie się Ewangelią z ludźmi na całym świecie.

W tym roku dziękujemy Bogu za misjonarki i misjonarzy pochodzących z Polski, którzy mimo wielu trudnych wyzwań ofiarnie posługują w 99 krajach misyjnych dając świadectwo wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. Prośmy, nie tylko dzisiaj, aby w Kościele rodziły się oddane Bogu powołania misyjne. Niech nasze rodziny i parafie pomagają powołanym w odczytaniu ich misji i jej wypełnieniu. Ta modlitwa powinna być coraz gorętsza, zważywszy ogrom potrzeb misyjnych. Obecnie ok. 1 700 misjonarek i misjonarzy z Polski pracuje w świecie, a potrzeby młodych Kościołów misyjnych są znacznie większe.

II.W Kościele jesteśmy misjonarzami nie w pojedynkę, ale jako wspólnota, a to oznacza, że spoczywa na nas wszystkich odpowiedzialność za dzieło misyjne. I chociaż nie wszyscy mamy możliwość wyjazdu na placówki misyjne w Afryce, Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii, wszyscy możemy służyć misjom poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień i niedostatków życiowych w intencji misji, a także żywe zaangażowanie w zdobywanie środków finansowych i materialnych na misje. Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim duchownym i wiernym świeckim Kościoła w Polsce ‒ naszej wspólnoty misyjnej ‒ za życzliwe i stałe zatroskanie o misje i pomoc. Bez niego misjonarze nie byliby w stanie wypełniać swych zadań i służyć ubogim.

Dziękuję wszystkim: duszpasterzom oraz ich współpracownikom, którzy angażują się w pomoc misjom i w innych rozpalają zapał misyjny. Zachęcam Was do ożywienia zainteresowania misjami. Dziękuję katechetom, dzieciom i młodzieży, zwłaszcza aktywnie działającym w grupach misyjnych. Jestem wdzięczny dorosłym, chorym, seniorom, niepełnosprawnym i wszystkim, którzy stają u boku misjonarek i misjonarzy z różnorakimi darami, nie tylko dzisiaj, ale ciągu całego roku.

Niech czas Wielkiego Postu skłoni nas do hojnej jałmużny na rzecz misji. Zachęcam, by środowiska misyjne w Polsce podejmowały w  tym czasie łaski nowe i pożyteczne inicjatywy duszpasterskie.

III. W tym roku pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną, bardzo ważną prawdę, że misje nas ubogacają duchowo i są źródłem Bożego błogosławieństwa dla nas. Nie tylko rodzą w nas radość z tego, że jesteśmy użyteczni i możemy pomagać innym; że współpracując z misjonarzami uczestniczymy w dziele zbawienia świata. Ci, którym pomagamy na misjach odwdzięczają się modlitwą i wypraszają nam potrzebne łaski. Modlą się również za zmarłych darczyńców misji, błagając Pana Boga o ich wieczne zbawienie.Przed nami – jako wspólnotą misyjną – ogromne pole możliwości działania. Obyśmy tylko pragnęli być przydatni, a znajdziemy swe miejsce w misyjnym dziele Kościoła i we wspólnocie, która ze swej natury jest misyjna.Niech Chrystus, posłany przez Ojca z Dobrą Nowiną, wszystkim zaangażowanym w dzieło misyjne błogosławi i utwierdza w dobrych uczynkach.

Bp Jan Piotrowski

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji