WYDARZENIA

PARAFIALNE LATO 2018 r. – słowem podsumowania

W okresie wakacyjnym, wierni z Motwicy, mogli skorzystać z różnorodnych inicjatyw duchowych i integracyjnych, zaproponowanych przez parafię. Ich celem była zachęta do aktywnego włączenia się w  przygotowania, do przyszłorocznego JUBILEUSZU 100-LECIA jej powstania.

Jako pierwszy, 30 czerwca odbył się PIKNIK RODZINNY W GĘSI. Schola i ministranci wraz z rodzicami, gościli w parafii św. Jozafata. Jej proboszczem jest ks. kanonik Henryk Kalitka – pochodzący z naszej parafii. Gospodarz zaprezentował, prowadzoną przez siebie hodowlę koni. Była też okazja do spróbowania swoich sił w siodle. Nie zabrakło wspólnego posiłku i zabaw z chustą animacyjną w przykościelnym ogrodzie.

Kolejnymi wydarzeniami z letniego kalendarza, były dwie PIELGRZYMKI AUTOKAROWE.  15 lipca DO SANKTUARIUM MARYJNEGO W GIETRZWAŁDZIE, jedynego z dwunastu miejsc objawień Matki Bożej na świecie  uznanych przez Kościół, udała się grupa złożona z dorosłych pątników. Natomiast w ostatnich dniach sierpnia, pielgrzymowały dzieci i młodzież. W sumie ponad 70 osób.

Parafianie zapoznali się z dziedzictwem duchowym i materialnym krainy zwanej Świętą Warmią. Słynącej z niezachwianej, pomimo zawieruchy dziejowej, wierności wierze i umiłowaniu Maryi. Odwiedzili nie tylko Gietrzwałd,
ale też Stoczek Klasztorny i Świętą Lipkę, a więc najważniejsze sanktuaria maryjne regionu. W tym niezwykłym czasie, wiele razy wybrzmiewały słowa orędzia z gietrzwałdzkiego klonu: „Odmawiajcie gorliwie różaniec. Ja zawsze będę z wami!” W odpowiedzi na nie,szczególne miejsce podczas pielgrzymek, zajęła właśnie modlitwa różańcowa. Dodatkowo wzmocniona codziennym uczestnictwem we mszy św. i nabożeństwach drogi krzyżowej. Pątnicy na chwilę przed jubileuszowymi uroczystościami, polecili całą parafię opiece Matki Bożej, ofiarowując w tej intencji mszę wieczystą, która będzie sprawowana właśnie w Gietrzwałdzie.

Punktem kulminacyjnym tegorocznych przygotowań, była sierpniowa, PIESZA PIELGRZYMKA DO STÓP KODEŃSKIEJ PANI. W przededniu uroczystości Wniebowzięcia N.M.P. parafianie z Motwicy wyruszyli pod hasłem: „Sto osób na stulecie”. Udało się słowa wcielić w czyn. Ponad 100 pątników wraz z ks. proboszczem Markiem Kujdą, przeszło samodzielnie pierwszy odcinek, pielgrzymkowego szlaku, by w Przechodzie połączyć się z dekanalną grupą
z Wisznic. Całodzienny trud wędrowania, zakończyła msza na kodeńskich błoniach, pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy.

Natomiast 25 sierpnia liczni członkowie, parafialnych kół różańcowych, zasilili szeregi wiernych przybyłych na DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. Tego sobotniego dnia uczestniczyli we mszy św., modlitwie różańcowej oraz wysłuchali ciekawych konferencji.

By pełniej przeżywać te wszystkie wydarzenia, 25 lipca odbył się KIERMASZ, na którym oprócz łakoci przygotowanych przez mamy dzieci ze scholi, można było nabyć koszulki z jubileuszowym logiem, które stało się znakiem rozpoznawczym naszej parafii. Dostępne były również breloki, prezentujące rezultaty prac remontowych w prezbiterium kościoła, podjętych w 2017 r. Umieszczono na nich zdjęcie nowego ołtarza głównego, który pojawił się w Motwicy dzięki ofiarności wiernych.

Umocnieni tym intensywnym czasem, letnich przygotowań, z nadzieją oczekujemy przyszłorocznego jubileuszu. Nie odpoczywamy i już planujemy kolejne działania, które będą nas przybliżać do tych szczególnych wydarzeń.

                                                                                                           Monika Chudzik