Intencje Mszy świętych w dniach 22 - 28.04.2019 r.

Poniedziałek Wielkanocny – 22.04.2019 r.

9.00 + 30 dzień od śm. śp. Marii Tarasiuk of. wszystkich uczestników pogrzebu.

9.00 + Antoninę, Pawła, Adelę, Aleksandra, Kazimierza zm. Hołowieńców i Pawlików.

10.30 H:  Dzięk. – błag. z racji 18 r. ur. Sylwii o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę M.B dla całej rodziny.

      12.00 Dzięk. – błag. z racji 15 r. ślubu Jolanty i Jacka Mikulskich z prośbą o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski i opiekę M.B dla całej rodziny.

13.30 R: Dzięk.- błag. z racji 15 r. ślubu Joanny i Artura Przybyszów o potrzebne łaski dla syna Łukasza w 10 r. ur. i syna Huberta w 13 r. ur. o potrzebne łaski i błogosławieństwo, opiekę M.B dla całej rodziny.

     13.30 R: Dzięk. – błag. w intencji sióstr i ich rodzin z KRK z Wygnanki z prośbą o opiekę M.B w codziennym życiu.

 wtorek – 23.04.2019 r.

7.00 + Stanisława, Karolinę zm. Osypiuków.

18.00 + Helenę Szymoniuk 8 r. śm.

środa – 24.04.2019 r.

7.00  + Łukasza, Marię, Michała, Marię, Stanisławę Wiśniewską.

czwartek – 25.04.2019 r.

7.00  + Adolfa Bruczuka 12 r. śm.

18.00 Dzięk. – błag. w intencji księdza proboszcza KR naszej parafii

piątek – 26.04.2019 r.

     7.00 Dzięk. – błag z racji ur. Karoliny i Zosi z prośbą o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę M.B dla całej rodziny.

     18.00 + 22 r. śm. Franciszka Sawickiego i zm. rodziców.

 sobota – 27.04.2019 r.     

7.00 + Władysławę Hulewską 9 r. śm., Leszka, Jana i zm. Hulewskich.

18.00 + Zm. rodziców z obojga stron, Teodora, Bronisławę, Antoninę, Czesława zm. Pietruczyków i Semeniuków.

  28.04.2019 r. II  Niedziela Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego.

9.00  + 6 r. śm. Heleny Sawczuk, Jana, Wiesława, Stefana, Leokadię, Jana zm. Sawczuków i Łukaszuków.                                                                            

              10.30 H Dzięk. – błag. z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla dzieci Anety, Rafała, Patrycji o pomyślne zdanie matury z prośbą o Boże Miłosierdzie dla całej rodziny.

              12.00   + Za zm. polecanych w wypominkach z Motwicy.

             13.30 R + Kazimierę, Piotra, Karolinę, Mieczysława, Zbigniewa zm. Masztaleruków, Kozłów i Kalinowskich.