INTENCJE

Intencje Mszy świętych w dniach 10 - 16.06.2024 r.

Poniedziałek 10.06

18.00 Greg. + Eugeniusza Adamiuka (poza par.)

18.00+ Zofię Kowalik (8 r.), zm. z rodz. Kowalików i Targańskich.

Wtorek 11.06

17.00 Greg. + Eugeniusza Adamiuka

18.00 + Adriana Wołosiuka (of. rodz. Staweckich)

18.00 + Kazimierę Mazurek i zm. z rodz. Mazurków, Drzymalskich i Gralów.

Środa 12.06

17.00 Greg. + Eugeniusza Adamiuka

18.00 + Jana Stanisława Chilczuka

18.00 Dzięk-bł. w int. Proboszcza (31 r. święceń kapłańskich)

Czwartek 13.06

18.00 + Piotra Pańczuka (of. rodz. Maksymiuków z Hanny)

18.00 + Kazimierza Matczuka, rodziców obojga stron, Marylę i Mariana Oleszczuków, zm. z rodz. Paluszkiewiczów i Paciuków.

18.00 Greg. + Eugeniusza Adamiuka (poza par.)

Piątek 14.06

7.00 Dzięk-bł. o potrzebne łaski dla rodziny i wytrwanie w postanowieniach

18.00 + Mikołaja, Anielę, Zofię, Stefana, Jana, Annę, zm. z rodz. Oleszczuków, Martychowców i Osypiuków.

18.00 Greg. + Eugeniusza Adamiuka (poza par.)

Sobota 15.06

8.00 + Tadeusza Bańkowskiego (18 r.), zm. z rodz. Bańkowskich, Lipińskich, Mostowców.

18.00 + Jana i Annę Wegiera, Janinę Odyniec, Annę Wegiera, zm. z rodz. Wegierów i Odyńców.

18.00 Greg. + Eugeniusza Adamiuka (poza par.)

Niedziela 16.06

8.00 + Dzięk-bł. o żywą wiarę dla dzieci i wnuków

9.30 (Holeszów)

11.00 (Romanów)Dzięk-bł. o Boże bł. i potrzebne łaski dla Artura i Jędrzeja (of. rodzice)

12.30 Dzięk-bł. w 25 r. ślubu Bernadety i Zbigniewa Kowalczuków.

12.30 Greg. + Eugeniusza Adamiuka (poza par.)