INTENCJE

Intencje Mszy świętych w dniach 2 - 8.10.2023 r.

Poniedziałek 2.10

17.00 + Jana, Władysławę, Mikołaja, Anielę, Kazimierza, Teresę, zm. z rodz. Pawlików,

Patejuków, Martychowców, Oleszczuków i Karpiuków.

Wtorek 3.10

17.00 + Zbysława, Juliana, Jana, Karolinę, Bożenę, Marcina, Stanisława, zm. z rodz. Garmolów, Bagłajów, Żakiewiczów i Adamskich.

Środa 4.10

7.00 + Marię Jakimowicz (30 dz.).

17.00 + Stanisławę i Eugeniusza Hołowieniec.

Czwartek 5.10

17.00 Dzięk-bł. za członkinie KŻR z Motwicy i zmarłe siostry (zelatorka Bogumiła Kalinowska).

Piątek 6.10

7.00 + Jadwigę Karpiuk, Marię, Pawła, Józefa Maksymiuków.

17.00 + Helenę, Edwarda, Zbigniewa, Leszka, Janinę, Kazimierza i Zofię zm. z rodz. Zielonków i Adamczuków.

Sobota 7.10

17.00 Dzięk-bł. za siostry i ich rodziny z KŻR z Motwicy  (zelatorka Krystyna Oniśk).

Niedziela 8.10

7.20 Różaniec: Motwica

8.00 + Stanisława (5 r.) i Jana (12 r.) Zaniuków i ich rodziców.

9.30 (Holeszów)

11.00 (Romanów) Dzięk-bł. o bł. Boże dla dzieci: Julii, Dominiki i Dawida.

12.00 Różaniec: kandydaci do I Komunii św.

12.30 Dzięk-bł. za siostry i ich rodziny z KŻR z Sosnówki (zelatorka Sabina Szymoniuk).