WYDARZENIA

„Soboty Maryi” - Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca.

Na prośbę wielu Parafian  ks. proboszcz  Marek Kujda zainicjował  w naszej wspólnocie parafialnej obejście Pięciu  Pierwszych Sobót Miesiąca. Rozpoczęliśmy 7 kwietnia 2018 r. W tym dniu zebraliśmy  się dość licznie, aby wspólnie modlitwą wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi  wszystkie zniewagi,  jakie dotykają Naszą Matkę i Jej Serce. W kolejne Pierwsze Soboty wynagradzać będziemy  5 rodzajów  zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu,

2. Przeciw Jej Dziewictwu,

3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,

4. Bluźnierstwa tych, którzy usiłują otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki,

5. Bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

Nabożeństwo poprzedziła spowiedź wynagradzająca, a następnie przed  wystawionym  Najświętszym Sakramentem  odmówiliśmy różaniec – część chwalebną. Rozważania do poszczególnych tajemnic prowadziła  zelatorka parafialna Elżbieta, a różaniec odmówiły siostry z kółek różańcowych. Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi wysłuchaliśmy w oparciu o medytacje ks. Andrzeja Gładysza – pallotyna pt. „Zmartwychwstanie Pana Jezusa” w interpretacji Haliny Łabonarskiej uzyskane z Sanktuarium MB Fatimskiej z Zakopanego na Krzeptówkach. Odmówiliśmy Litanię Loretańską i modlitwę do św. Michała Archanioła, a także każdy wzbudził w sobie postanowienia duchowe:

  • Będę gorącym sercem miłować Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawać Jej cześć.
  • Będę uczy się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
  • obudzę w sobie nabożeństwo do mego Anioła Stróża.

 Punktem kulminacyjnym było nasze uczestnictwo we Mszy św.  przyjęcie Komunii Świętej  wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi  i modlitwa wynagradzająca.