PARAFIA

ANIOŁKI NA CHOINKĘ

        W tym roku chcemy choinkę w kościele udekorować aniołkami wykonanymi na szydełku. Chętne osoby do wykonania takiego aniołka mogą zgłosić się po nici do     ks. Proboszcza.

Szczegóły w zakładce: Ogłoszenia parafialne z 22.11.2020r

Oto przykładowy aniołek:

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php/parafia?start=60#sigFreeId752c13a57d

 

ADWENT 2020

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php/parafia?start=60#sigFreeId95218b28a8

W czasie ADWENTU razem z Maryją oczekujemy Bożego Narodzenia. Ona zawsze wskazuje nam na swojego Syna. Najpełniej możemy się z nim spotkać
w czasie Mszy Świętej. Naśladując Matkę Bożą, nazywaną Niewiastą Eucharystii, pragniemy odkrywać ten NAJWIĘKSZY Z CUDÓW. W czasie adwentowych spotkań będziemy zgłębiać wiedzę dotyczącą świętego miejsca, jakim jest nasz kościół oraz bardziej świadomego przeżywania Najświętszej Ofiary.

Pomagać nam w tym będzie książeczka adwentowa z planszą przedstawiającą nasze prezbiterium, które będziemy uzupełniać, kolejnymi jego elementami. Oraz filmowe rozważania dotyczące Eucharystii.

W CISZY I PRZY BLASKU ŚWIEC, CUD NAJWIĘKSZY DZIEJE SIĘ!

Rozważania adwentowe pochodzą z portalu tv.niedziela.pl , a ich autorem jest biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski. Nawiązując do tematu roku duszpasterskiego „Oto Wielka Tajemnica Wiary”, skierował je do dzieci w czasie adwentu w 2019 r.

HASŁO ADWENTOWE: Odkrywaj z nami CUD NAD CUDAMI.

PIOSENKA: Kiedyś wino i chleb

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php/parafia?start=60#sigFreeId88cfd7878f

ODPUST W HOLESZOWIE

W dzisiejszą ostatnią niedzielę (22.XI.2020) roku liturgicznego przeżywaliśmy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 

W kaplicy w Holeszowie Uroczystościom Odpustowym przewodniczył  Ks. Kanonik dr Zbigniew Zalewski.

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php/parafia?start=60#sigFreeId50a7032a81

Ósmy dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 8 listopada 2020

                                                                                       

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php/parafia?start=60#sigFreeId09770ade6d

Zachęcamy do głębokiego i uroczystego przeżycia zakończenia RÓŻAŃCA DO GRANIC NIEBA. Zawierzmy się Sercu Jezusowemu i Matce Bożej. Będzie to dopełnienie naszej pokuty i modlitwy w obronie życia i całej naszej ojczyzny.  Pokorne oddanie się Matce i Synowi, jest otwarciem się na przyjęcie woli Bożej,  w kolejnych dniach, miesiącach i latach. Możemy stać się narzędziami w rękach Boga. Wystarczy nasze „TAK”.

Organizatorzy wydarzenia zachęcają do dalszego odmawiania MODLITWY DO BOGA OJCA i MODLITWY DO DZIECI NIENARODZONYCH każdego dnia w miejscu, tam gdzie się modlimy. Na cmentarzu, w domu, parafii.

Szczególnie pomódlmy się dziś za wszystkie rodziny, gdyż to właśnie one trwają na pierwszej linii obrony życia ludzkiego, na każdym jego etapie, od poczęcia aż do śmierci.

 I. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże…(taka jak 1 dnia)

II. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone…(taka jak 1 dnia)

III. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej… (taki jak 1 dnia)

 Ostatniego dnia naszej modlitwy w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych wracamy jeszcze raz do PRZESŁANIA ŚW. JANA PAWŁA II ZAWARTEGO  W ENCYKLICE „EVANGELIUM VITAE”. Zapisane tam drogowskazy chrześcijańskiego życia, będą towarzyszyły nam w rozważaniu tajemnic bolesnych różańca świętego.

IV. Różaniec święty:

Modlitwa przed różańcem

Panie Jezu, jako świadomy obrońca ludzkiego życia, proszę Cię za wstawiennictwem Twojej Matki –Niepokalanej, Matki Kościoła oraz Świetego Jana Pawła II w intencji obrony życia, które jest zagrożone współczesną cywilizacją śmierci. Ty, z miłości do mnie wypełniając jak sługa wolę SwegoOjca, oddałeś Swoje święte życie na krzyżu za moje grzechy. Pomórz mi Panie, abym ze wszystkich sił był gorliwym obrońcą ludzkiego życia i miał odwagę głosić w dzisiejszym świecie prawdę o nim. Amen.

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdyprzyszedł na miejsce, rzekł do nich: "Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". A sam oddalił się od nichna odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: "Ojcze, jeśli chcesz,zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!" Wtedy ukazał Mu sięanioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęstekrople krwi, sączące się na ziemię. /Łk 22, 39-44/

„Można mówić w pewnym sensie o wojnie silnych przeciw bezsilnym: życie, które domaga sięwiększej życzliwości, miłości i opieki, jest uznawane za bezużyteczne lub traktowane jakonieznośny ciężar, a w konsekwencji odrzucane na różne sposoby”.  /Bł. Jan Paweł II – „Evangelium vitae“, 12/

 2. Biczowanie Pana Jezusa

Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu,mówiąc: ”Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz”. A cały lud zawołał: ”KrewJego na nas i na dzieci nasze”. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał naukrzyżowanie.  /Mt 27,24-26/

„Kościół opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim umie odkryć wspaniałość owego"Tak", owego "Amen", którym jest sam Chrystus”.  /Bł. Jan Paweł II – “Familiaris consortio”, 30/

3. Cierniem koronowanie Pana Jezusa

Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. ubrali Gow purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: "Witaj, Królużydowski!" Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd. A gdyGo wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty. Następnie wyprowadzili Go,aby Go ukrzyżować.   /Mk 15, 16-20/

„Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregiobrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakieOpatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam!”  /Bł. Jan Paweł II - Kalisz, 4 czerwca 1979/

4. Dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa

Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które pohebrajsku nazywa się Golgota.            /J 19:16-17/

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi, powołując go - jako swój żywy obraz - do udziału w Jego panowaniu nad światem”.  /Bł. Jan Paweł II – „Evangelium vitae“, 42/

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Gopilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: ”To jest Jezus, Król żydowski”.Wtedy też ukrzyżowano z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.  /Mt 27,35-38/

„Jesteśmy wezwani aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i zodwagą do tego, by w naszej epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki śmierci, zapanowaławreszcie nowa kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości”.                         /Bł. Jan Paweł II – „Evangelium vitae“, 77/

V. Zawierzenie Maryi

Akt zawierzenia Matce Bożej  sługi bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocyKościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłaminiczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawszezwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafa i cała Ojczyzna były

rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

VI. Zawierzenie Sercu Jezusowemu

Akt zawierzenia Sercu Jezusowemu

Ja,... oddaję się i poświęcam Boskiemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oddaję Mu swoją osobę i życie swoje, uczynki, przykrości i cierpienia, żeby żadnej cząstki swego jestestwa więcej nie używać, jak tylko dla Jego czci, miłości i chwały. Taka jest nieodwołalna wola moja, żeby całkowicie do Niego należeć, i wszystko czynić z miłości ku Niemu,wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Jemu nie podobało. Dlatego Ciebie, Najświętsze Serce, obieram sobie za jedyny przedmiot mej miłości, za opiekuna mego życia, za rękojmię mego zbawienia, za lekarstwo za moją ułomność i niestałość, za wynagrodzenie za moje grzechy całego życia i za pewne schronienie w chwili mej śmierci. Bądź przeto, Serce pełne dobroci, moim usprawiedliwieniem wobec Boga, Twojego Ojca, i odwróć ode mnie strzały słusznego gniewu Jego. O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją, albowiem wszystkiego się obawiam ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast wszystkiego się spodziewam od Twojej dobroci. Dlatego zniszcz we mnie wszystko, co Tobie może się nie podobać lub sprzeciwiać. Niech czysta miłość Twoja, tak głęboko wniknie w moje serce, bym nie mógł zapomnieć o Tobie, ani też oddalić się od Ciebie. Błagam Cię przez wszystką dobroć Twoją, by imię moje zapisane było  w Tobie, gdyż to tylko pragnę uważać za szczęście swoje i swoją chwałą, żeby żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

VII. Anioł Pański

CALI JESTEŚMY TWOI MARYJO!

 

Siódmy dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 7 listopada 2020

Dziś pierwsza sobota miesiąca i przedostatni dzień RÓŻAŃCA DO GRANIC NIEBA. Tego dnia odprawiane jest nabożeństwo wynagradzające za wszystkie grzechy przeciwko Matce Bożej. O to prosiła w czasie objawień w Fatimie, mówiła, że: „jeśli to nabożeństwo rozpowszechni się, to na świecie zapanuje pokój”. Wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi jest kluczem do otwarcia wielkiego upustu Bożych łask. Pamiętajmy o tym w czasie dzisiejszej modlitwy.

I. Pieśń: „Różańcowa Pani nieba, ziemi”

Różańcowa Pani nieba, ziemi,

Pozdrawiamy Cię głosy naszemi.

Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!

Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem,

Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Mówisz, że chcesz być dla nas obroną,

I ratować dusze, które toną.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,

Więc żądałaś po trzykroć pokuty.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

W Fatimie Ty wskazałaś różaniec,

Dla grzeszników to obrony szaniec.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Tajemnice różańca świętego,

Zdepczą wroga zbawienia naszego.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Wtedy serce me zatryumfuje

Ludzkość całą ono uratuje.

Do Ciebie się cały świat ucieka…


Link do posłuchania pieśni: https://www.youtube.com/watch?v=DOFcHhr1XtE

 

II. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże…(taka jak 1 dnia)

III. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone…(taka jak 1dnia)

IV. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej… (taki jak 1 dnia)

Link do psalmu:https://www.youtube.com/watch?v=xKnjO3U0fbE

 

Dziś znowu chwytamy za różańce i z całych sił wołamy do Boga Ojca o zmiłowanie. Podejmujemy pokutę za nasze grzechy i stajemy w obronie życia. Rozważaniami różańcowymi będą słowa kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia wiedział, że w czasach komunistycznych, w których nauczał, Kościół nie miał wpływu na stanowione prawo państwowe. Dlatego też z całą mocą apelował do rodzin, by one stały na straży życia. Przypomnijmy sobie jego słowa.

Jaka jest rodzina domowa, taka też będzie rodzina ojczysta. Jeśli rodzina domowa będzie rodzić żywych, to i Naród będzie żył. (…) Jeśli nie będą umieli uszanować maleńkiego życia, które się rodzi w komórce życia domowego, nie uszanują i życia obywateli, bo nauczą się mordować już w rodzinach – wskazywał kard. Wyszyński. – W ten sposób zamiast społeczności życiodajnej, będzie się wyrabiać społeczność morderców. Będzie to naród samobójczy (…). Taki naród się skończy.

V. Różaniec święty:

TAJEMNICE BOLESNE

I. Modlitwa w Ogrójcu

Nie wiemy, czy w Ogrójcu była Matka Chrystusowa, ale na pewno swoją macierzyńską duszą wyczuwała, że jest to dla Jej Syna moment bardzo trudny. Na pewno sercem była przy Nim, gdy ofiarowano Mu kielich goryczy. Modliła się, aby wypełnił wolę Ojca, bo przecież po to przyjął postać Sługi. Jesteśmy razem z Tobą, Służebnico Pańska, w męce Pana naszego Jezusa Chrystusa.

II. Biczowanie

Najlepszy Syn Boga Żywego cierpiąc upokorzenie na dworze Piłata, chciał swoim przykładem umocnić wszystkich, którzy cierpieć będą zniewagi dla Jego Imienia. Dziękujemy Ci, Chryste, że poddałeś się biczowaniu. A Tobie, Najlepsza Matko, że wyposażyłaśTwojego Syna w Ciało i Krew, dzięki którym mógł poddać się zbawczej męce.

III. Cierniem ukoronowanie

Najlepsza Matko! Obejmując Dziecię Jezus swoimi ramionami, uwieńczyłaś najczulej i najpiękniej Głowę swojego Syna. Chciałaś Go niejako zabezpieczyć przed koroną cierniową, którą żołnierze wtłoczyli Mu na głowę. Już wcześniej chciałaś Synowi wynagrodzić mękę, której wtedy doznał. My zaś, chcąc odwdzięczyć się Tobie za wielką dobroć jaką okazałaś Synowi Bożemu, po wielekroć Ciebie koronujemy. Prosimy Cię, aby wszystkie koronacje Twoich wizerunków były na chwałę Twoją i Twojego Syna i ku pomocy Kościołowi świętemu.

IV. Dźwiganie krzyża

Chrystus dobrowolnie przyjął krzyż na swoje ramiona i powiedział: „Jeśli kto chcę pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8, 34). Pierwszą Osobą, która Go najlepiej naśladowała w dźwiganiu krzyża, była niewątpliwie Matka, idąca za Nim w orszaku niewiast. Ona wiedziała, że wszystko, co się z Jej Synem dzieje, jest wolą Ojca i jest potrzebne. W pełni, całkowicie i bez zastrzeżeń współdziałała z Chrystusem i z wolą Ojca. Radujemy się, Najlepsza Matko, że w szeregu idących za Chrystusem, Ty jedna rozumiałaś dzieło Twojego Syna. Pomagając Mu stałaś się Towarzyszką Jego Męki i Współodkupicielką.

V. Śmierć na krzyżu

Przedziwna jest tajemnica śmierci Chrystusa, który przez śmierć swoją uśmiercił śmierć naszą i przywrócił nam życie. Pierwszą Osobą, która skorzystała z zasług Jego krzyża, była Maryja. Syn Boży poddał się prawu śmierci, ale Matkę swoją przed nią uchronił. Dopuścił tylko do zaśnięcia, ale zaraz sprawił cud wniebowzięcia. Przez to chciał powiedzieć, jak skuteczna jest Jego męka dla każdego z nas: „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26). Matko Życia, Matko wszystkich żyjących, Ty jesteś u początku szeregu ludzi, którzy nie umierają. Ty staniesz na czele orszaku zmartwychwstałych, bo Ciebie nie dotknął cień śmierci. Wielbimy Cię w tym wielkim przywileju, który wysłużył Ci Twój Syn. Pragniemy podążać za Tobą i innych tą drogą prowadzić.

VII. 15 MINUTOWE ROZWAŻANIE TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Rozważania prowadzi Siostra Anna Maciejewska, Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, prowincja Św. Józefa Poznań.

Tajemnica Chwalebna - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

DO POSŁUCHANIA NA: https://www.youtube.com/watch?v=Tt39Jh0Rkf0&feature=emb_logo

VII. Apel Jasnogórski

MARYJO, MIEJ W OPIECE NARÓD CAŁY!

 

Szósty dzień nabożeństwa Różaniec do Granic Nieba - 6 listopada 2020

View the embedded image gallery online at:
http://motwica.pl/index.php/parafia?start=60#sigFreeId6e53a10861

Dzisiejsze nabożeństwo będzie składało sięz dwóch części. Pierwszą poświęcimy MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ. Drugą będzie comiesięczne NABOŻEŃSTWO PIERWSZOPIĄTKOWE wyrażające naszą miłośći szacunek dla Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Pamiętajmy o szczególnej intencji podjętej inicjatywy RÓŻAŃCA DO GRANIC NIEBA: POKUTUJEMY I WYNAGRADZAMY ZA CAŁE ZŁO I GRZECHY POPEŁNIANE W NASZEJ OJCZYŹNIE. Szczególnie za grzech zabijanianienarodzonych i cierpienia, jakiego doznałyte dzieci.  Z wiarą, przez wspólną modlitwę, mamy nadzieję zmienić bieg historii, powstrzymać zło i wymazać skutki naszych grzechów.

I. Pieśń: „Różańcowa Pani nieba, ziemi”

Różańcowa Pani nieba, ziemi,

Pozdrawiamy Cię głosy naszemi.

Do Ciebie się cały świat ucieka,

Przez różaniec Twej pomocy czeka,

Różańcowa Dziewico, Marya!

Przyszłaś do nas z matczynym zadaniem,

Przestrzec ludzkość przed Bożym karaniem.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Mówisz, że chcesz być dla nas obroną,

I ratować dusze, które toną.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Rzekłaś, że świat grzechem jest zatruty,

Więc żądałaś po trzykroć pokuty.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

W Fatimie Ty wskazałaś różaniec,

Dla grzeszników to obrony szaniec.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Tajemnice różańca świętego,

Zdepczą wroga zbawienia naszego.

Do Ciebie się cały świat ucieka…

Wtedy serce me zatryumfuje

Ludzkość całą ono uratuje.

Do Ciebie się cały świat ucieka…


Link do posłuchania pieśni: https://www.youtube.com/watch?v=DOFcHhr1XtE

II. Konferencja:

            W środę 4 listopada papież Franciszek podczas audiencji generalnej mówił o RÓŻAŃCU DO GRANIC NIEBA.

            Zachęcamy do wysłuchajmy katechezy papieża, w której podkreślał moc modlitwy prowadzącej do uzdrowienia i pojednania oraz słów skierowanych do Polaków.

– Jezus wychowuje nas do modlitwy, która potrafi być zdyscyplinowana, wprawna i wytrwała – nauczał papież Franciszek.

– Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W tym tygodniu w całej Polsce wasze rodziny i parafie jednoczy wspólna modlitwa – „Różaniec do granic nieba”. Niech to błaganie zanoszone do nieba przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej wyjedna uzdrowienie ran związanych z utratą dzieci nienarodzonych, przebaczenie grzechów, dar pojednania oraz napełni wasze serca nadzieją i pokojem. Z serca wam błogosławię – powiedział papież Franciszek.

Całość  na:https://www.youtube.com/watch?v=AymlLTwmGTQ&feature=emb_logo

III. Modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże…(taka jak 1 dnia)

IV. Modlitwa do Dzieci Nienarodzonych:

Wszystkie dzieci nienarodzone…(taka jak 1 dnia)

V. Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej… (taki jak 1 dnia)

Link do psalmu:https://www.youtube.com/watch?v=jINnfJ7mC1w&t=58s

Kiedy na św. Maksymiliana Kolbego spadały problemy, po prostu dużo się modlił: "Trudności piętrzyły się nie do przezwyciężenia. Dużom wtedy odmówił Różańców" – wspominał. Nie raz widziano go, jak na moment przystawał i przykładał do serca różaniec.

Gdy w Auschwitz pewien młody mężczyzna powiedział mu, że planuje odebrać sobie życie, święty zakonnik chwycił go za ramiona i powiedział: „Ty musisz żyć, ty będziesz żył!”, a następnie wręczył mu różaniec; i kazał go odmawiać. „A we mnie z każdym dniem wstępował jakby nowy duch, wkroczyłem w inny świat" – zaświadczył potem ocalony z piekła obozu mężczyzna.

Św. Maksymilian – niewolnik Maryi - umierał jak żył: z różańcem na ustach. Z bunkra śmierci - w którym najpierw próbowano go zagłodzić, a potem wykończono zastrzykiem fenolu prosto w serce - codziennie dało się słyszeć intonowane przez niego maryjne śpiewy, modły i święte zdrowaśki. Gdy w bunkrze pojawiali się esesmani, ojciec Kolbe patrzył na nich z miłością. Nie mogli znieść jego wzroku. „Patrz na ziemię, nie na nas!” – krzyczeli.

Święty Maksymilian Kolbe był człowiekiem, który modlił się do granic Nieba. Z dłońmi splecionymi wokół różańca zadawał celne strzały problemom, śmierci i nienawiści, bo kiedy udawał się na modlitwę różańcową mówił: „Idę strzelać do szatana”.

Dzisiejsze rozważania tajemnic bolesnych pochodzą z pism tego BOŻEGO SNAJPERA.

VI. Różaniec święty:

MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasemodejdę tam i będę się modlił». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedł­szy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty».   (Mt. 26,36-39).

Jezus zawierza się całkowicie i z zaufaniem woli Ojca, stanowi to wskazanie dla człowieka chorego i cier­piącego na duszy lub ciele. Człowiek z natury jest słaby i zawsze potrzebuje szukać oparcia, które najlepiej znaleźć w Chrystusie. Jezus jest szczególnie blisko każdego, kto przeżywa ciężkie chwile cierpienia i trud­ne doświadczenia życiowe.

Jezu kiedy ból przesłania sens cierpienia pomóż wyrazić zgodę na wolę Ojca, tak jak Ty uczyniłeś to w Ogrójcu i daj chorym ku pomocy Twoją Matkę.

Tak nieraz ciężko w życiu. Zdaje się, że już wyjścia żadnego nie ma… Cóż więc mamay czynić? Zaufać Bogu.

                                                                                                      (Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

BICZOWANIE PANA JEZUSA

Rzekł do nich Piłat: «Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?» Namiestnik odpowie­dział: «Cóż właściwie złego uczynił?» Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: «Na krzyż z Nim!» Zawołali wszyscy: «Na krzyż z Nim!» Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.   (Mt. 26,36-39).

Jezus przywiązany do słupa poddany zostaje okrutnej karze biczowania, ostre zakończenia boleśnie ranią Jego plecy. Pan przyjmuje te cierpienia, aby być z nami w ciężkich chwilach cierpienia i bólu. Patrząc na Jezusa chory może prosić Go o pomoc, bo On rozumie, bo On doświadczył cierpienia.

Jezu kiedy przyjdą dni trudu i bólu naucz nas przyjmować cierpienie bez słowa skargi czy żalu i daj chorym ku pomocy Twoją Matkę.

Ona, Niepokalana i te okoliczności, pozornie przeciwne, potrafi na większe dobro obrócić. Oddaliśmy się Jej…

                                                                                                          (Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

CIERNIEM UKORONOWANIE

Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!» Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego płaszcz,włożyli na Niego własne Jego szaty i odprowadzili Go na ukrzyżowanie.    (Mt.27,29-31).

Korona jest symbolem władzy i chwały, jakże inna była korona, którą żołnierze włożyli nagłowę Jezusa. Korona cierniowa to dodatkowe cierpienie i kolejne upokorzenie jakiegodoświadczył Pan, z miłości do człowieka, aby złączyć się w bólu z cierpiącymi i chorymi. Jezu kiedy cierpienie wydaje się nie do zniesie­nia, kiedy nadejdą chwile załamania stań przy chorym w swojej cierniowej koronie i daj chorym ku pomocy twoja Matkę.

Niepokalana życzy sobie, abyśmy nie tylko pracowali, ale i cierpieli. Tu jest olbrzymie pole pracy przez cierpienie.

                                                                                                               (Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

 DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy Miejscem Czaszki, dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam Go pilnowali. A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: «To jest Jezus, Król Żydowski».   (Mt.27,32-37).

Jezus idzie drogą dźwigając krzyż, wypełnia wolę Boga, upada i podnosi się, wszystko cierpliwie znosi. Spotyka Swoją kochającą Matkę, silnego Szymona i odważną Weronikę, wskazuje przez to , że nigdy czło­wiek nie jest sam. W dniach cierpienia i bólu zawsze przy chorym jest ktoś, kto się o niego troszczy, chociaż czasami tak trudno to dostrzec.

Jezu kiedy cierpienie przygniata tak jak Ciebie ciężar krzyża, przyślij choremu Szymona lub Weronikę i daj ku pomocy Twoją Matkę.

Co dzień, często i w trudnych chwilach, patrząc na Ukrzyżowanego, ucz się, … naśladować Pana Jezusa nagiego, w takich boleściach i tak wyszydzonego; i bądź posłuszny Panu Bogu.

                                                                                                (Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

 PAN JEZUS NA KRZYŻU UMIERA

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej Ok łogodzinydziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lemasabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.  (Mt. 27,45-46;50).

Jezus umarł, aby człowiek mógł żyć wiecznie, jak cenne jest dla Boga każde życie, a jak łatwo o tym zapomina człowiek. Ból i cierpienie często powodują bunt i zamknięcie się w sobie, a wystarczy spojrzeć na konającego Jezusa, który to wszystko co wycierpiał z miłości do każdego z nas.

Jezu kiedy nadejdą te najtrudniejsze chwile w życiu pomóż mi spojrzeć z miłością na krzyż idaj ku pomocy Twoja Matkę.

Wykonanie postanowień będzie krzyżem, który masz nosić na każdy dzień. Wtedy módl się stale, a jeżeli Pan Bóg nie odejmie od ciebie cierpień, to przynajmniej da siłę do ich znoszenia.

                                                                                           (Pisma św. Maksymiliana Kolbe)

VII. Apel Jasnogórski

NIE PODDAWAJMY SIĘ!

POKUTUJMY I MÓDLMY SIĘ WYTRWALE!