SZKOŁA

Narodowe czytanie - Balladyna

7. września w ramach dziewiątej edycji Narodowego Czytania uczniowie najstarszych klas poznali losy sióstr: Aliny i Balladyny, bohaterek dramatu Juliusza Słowackiego.
Partie tytułowej bohaterki odczytała p. Dyrektor.

Czytaj więcej: Narodowe czytanie - Balladyna

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Zapraszamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które odbędzie się 1 września 2020 wg poniższego harmonogramu:
8.00 Msza św. w kościele w Motwicy
9.00 Spotkanie ogólne na boisku szkolnym oraz spotkania z wychowawcami.
Punkt przedszkolny - sala nr 8
Klasy 0 - 1 sala nr 5
Klasy 2 - 3 sala nr 1
Klasa 4 sala nr 2
Klasy 5 - 6 sala nr 4
Klasy 7 - 8 sala nr 3
Zapraszamy również na zebranie rodziców w dniu 2 września o godz. 14.30. Omówione zostaną m. in. zasady funkcjonowania szkoły w nadchodzącym roku.
 
boy 160168 1280
 

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2020 r.
W celu uniknięcia dużych skupisk osób, ograniczymy się do spotkań uczniów z wychowawcami wg następującego harmonogramu:
godz. 9:00 - 9:30 - punkt przedszkolny
godz. 9:30 - 10:00 - klasy 0 - I
godz. 10:00 - 10:15 - klasy II - III
10:15 - 10:30 - klasy IV - V
godz. 10:30 - 10:45 - klasa VI
godz. 10:45 - klasy VII - VIII

Msza św. o godz. 8:00

Zwrot książek i podręczników do biblioteki oraz laptopów i tabletów - wtorek i środa (23 - 24 czerwca) w godz. 8:15 - 14:00.
Rodziców dzieci z punktu przedszkolnego zapraszamy po odbiór rzeczy w środę.
Proszę również zabrać rzeczy z szafek oraz obuwie na zmianę.
Rodziców, którzy dowozili w okresie styczeń - marzec swoje dzieci do szkoły, zapraszam w przyszłym tygodniu po wnioski o zwrot kosztów dowozu.
M. Sidor

Rekrutacja do punktu przedszkolnego

Informuję, że rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Motwicy odbywa się w sposób ciągły.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt tel. 603 419 530 lub 83 379 30 01
M. Sidor

Konsultacje

O 1 czerwca uczniowie klas IV - VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielami na terenie szkoły. Poniżej harmonogram i procedury konsultacji.

Godzina

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

9:00-10:00

 

Przemysław Kolada

Marta Baj

Beata Tarasiuk

Małgorzata  Jańczuk WWR

Sylwia Nowosad 

Edyta Bujnik

 

10:00-11:00

 

Izabela Koprianiuk

Przemysław Kolada

Beata Tarasiuk

Małgorzata  Jańczuk REW

Sylwia Nowosad

Edyta Bujnik

Maria Sidor

11:00-12:00

Bożena Wołyńczuk

Izabela Koprianiuk

Jolanta Bartkowska

Beata Tarasiuk logopedia 

 

Maria Sidor

12:00-13:00

Bożena Wołyńczuk

Jolanta Bartkowska

Małgorzata Jańczuk

   

13:00-14:00

         

 Procedury

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych

Od poniedziałku, 18 maja 2020 r. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Zgodnie z decyzją MEN umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej od dnia 25 maja 2020 r. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy.

Również od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły.

Zapraszam do zapoznania się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej odnośnie organizacji zajęć w szkole podstawowej od dnia 18 maja 2020 r. i konsultacji dla uczniów klas ósmych - od 25 maja oraz pozostałych klas - od 1 czerwca.

wytyczne

Informacja dla uczniów

Drodzy Uczniowie!

Od jutra Wasza edukacja przenosi się do sieci. Nie wiemy, jak długo to potrwa (mamy nadzieję, że rzeczywiście tylko do 10 kwietnia, ale jak wiecie dalsze przesunięcia tego terminu nie są wykluczone). Dlatego bardzo ważne jest, byście podeszli do tego z rozsądkiem i powagą. Wykorzystajcie wsparcie swoich nauczycieli i rodziców. Mimo, że pracujecie w domu, macie takie same obowiązki jak w szkole: codzienna nauka, przygotowywanie się do zajęć, odrabianie prac domowych, uczestniczenie w lekcjach.

Wasi nauczyciele ostatnie dwa tygodnie spędzili bardzo pracowicie, by zapewnić Wam zdalne kształcenie na najwyższym możliwym poziomie. Mogliby zlecić samodzielne zrealizowanie kolejnego tematu i rozwiązanie zadań, jednak chcą ułatwić Wam naukę poprzez podsyłanie materiałów wyjaśniających nowe zagadnienia. Nie zdecydowaliśmy się na prowadzenie zajęć online mając na uwadze nie zawsze dobrą jakość połączenia internetowego oraz fakt, że część z Was ma rodzeństwo, które też się uczy, a nie zawsze macie możliwość jednoczesnego korzystania ze sprzętu komputerowego. Nie chcemy też byście pół dnia spędzali przy komputerze.

W zaproponowanej przez nas formie możecie realizować zajęcia w dowolnym momencie dnia. Możecie zrobić przerwę, gdy tego potrzebujecie, skonsultować się z nauczycielem. Pamiętajcie tylko, że daną lekcję musicie uruchomić w dniu, w którym zostanie Wam udostępniona. Zadania możecie przesyłać nauczycielom do czasu uruchomienia kolejnej lekcji z tego samego przedmiotu, ale uruchomić zajęcia musicie w dniu publikacji. Szczegółowe informacje od nauczycieli poszczególnych przedmiotów macie na stronie:

https://sites.google.com/view/spmotwica/zasady-zdalnego-nauczania?authuser=0

Jeśli macie problem z uruchomieniem jakiegoś materiału czy aplikacji, poproście o pomoc rodziców lub piszcie do mnie.

Dbajcie o siebie i swoje zdrowie! 

M. Sidor

 

Szczegółowe informacje odnośnie dostępu do materiałów znajdują się tutaj:

https://sites.google.com/view/spmotwica/zasady-zdalnego-nauczania

 

Proszę dokładnie dzisiaj przećwiczyć uruchamianie materiałów.

ZDALNE NAUCZANIE

Zdalne nauczanie w pełnym tego słowa znaczeniu zaczynamy od środy. Wszelkie informacje zostaną przekazane Rodzicom i Uczniom poprzez wiadomość sms oraz strony
https://sites.google.com/view/spmotwica/
oraz motwica.pl.
Na razie zachęcamy do wykonania ćwiczeń zamieszczonych na https://sites.google.com/view/spmotwica/.

 

Zdalne nauczanie – zasady dla Uczniów

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Motwicy organizują od dnia 25 marca 2020 roku nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez strony internetowe: https://sites.google.com/view/spmotwica/ oraz motwica.pl, na których pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.
 • e-mail
 • dyski wirtualne
 • Classroom
 • media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
 • kontakt telefoniczny, sms
 • Classdojo
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/
 • portale edukacyjne
 • inne zasoby Internetu
 1. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych poprzez stronę lub wychowawcę.
 2. Materiały są przekazywane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, do godz. 8:15 każdego dnia. (np. w poniedziałek do 8:15 nauczyciele udostępniają wszystkie materiały do lekcji, które powinny odbyć się tego dnia itd.)
 3. Uczeń pracuje na udostępnionych materiałach w dowolnym dla siebie czasie, jednak ćwiczenia z danej lekcji powinny zostać wykonane nie później niż w momencie „otwarcia” przez nauczyciela kolejnej lekcji z tego samego przedmiotu. Wyjątkiem są prace wymagające więcej czasu.
 4. Uczeń ma możliwość pracy on-line z nauczycielem po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu
 5. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania.
 6. Wykonywanie zadań zwanych pracą domową jest obowiązkowe.
 7. W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem uczeń pozostaje w kontakcie z dyrektorem, wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.

Zachęcamy do korzystania ze stron polecanych na stronie internetowej szkoły.

 

Zdalne nauczanie – zasady dla Nauczyciela

Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Motwicy organizują nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez strony internetowe: https://sites.google.com/view/spmotwica/ oraz motwica.pl, na których pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
 2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.
 • e-mail
 • dyski wirtualne
 • Classroom
 • media społecznościowe, komunikatory przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu
 • kontakt telefoniczny, sms
 • Classdojo
 • portale edukacyjne
 • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/
 • inne zasoby Internetu
 1. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji;
 2. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.
 3. Nauczyciel udostępnia lekcje na dany dzień do godz. 8:15. Materiał jest dostępny dla ucznia przez cały czas trwania zdalnego nauczania, jednak ćwiczenia z danej lekcji powinny zostać wykonane nie później niż w momencie „otwarcia” przez nauczyciela kolejnej lekcji z tego samego przedmiotu. Wyjątkiem są prace wymagające więcej czasu. Materiały są przekazywane zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
 4. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów.
 5. Praca on-line uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.
 7. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się głównie w formie informacji zwrotnej, szczególnie o poprawności wykonanej pracy.
 8. Nauczyciele przekazując materiały dostosowują je do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 9. Nauczyciel określa termin oraz formę przekazu pracy do sprawdzenia.
 10. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.