CECYLKI 2018

Schola i ministranci uczcili swoją patronkę Św. Cecylię uczestnicząc we Mszy Św. a następnie na pogodny wieczór udali się do szkoły w Motwicy, aby tam bawić się układając puzzle i wykazać się wiedzą o swojej patronce, wykonywać pomysłowe instrumenty na których trzeba było akompaniować do piosenki „Kocham Cię Jezu” oraz poznać nowe zabawy z piosenką. Mamusie przygotowały słodki poczęstunek. Wszyscy bawili się świetnie śpiewem chwaląc Pana Boga.  Wieczór zakończył się  Apelem Jasnogórskim.

https://youtu.be/mbD_OKrcaTE

PARAFIALNO-GMINNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu dzisiejszym tj.11 listopada 2018 r. staraliśmy się uroczyście uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  Uroczystości były wspólne dla gminy i parafii i rozpoczęły się Mszą Św. w intencji  naszej Ojczyzny, której przewodniczył ks. Marek Kujda. We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe strażaków i gimnazjum. Na początku został przez wszystkich odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, a homilia, którą wygłosił ks. Edward nawiązywała do historii odzyskiwania przez nasz kraj niepodległości przed stu laty. Modlitwę  wiernych poprowadziła młodzież polecając Panu Bogu poległych w obronie Ojczyzny i nas współcześnie żyjących w wolnej i niepodległej Polsce. Po zakończeniu mszy św. schola i ministranci wraz z rodzicami pod przewodnictwem pani Moniki Chudzik  przedstawiła montaż słowno –muzyczny zatytułowany "Bóg, Honor, Ojczyzna - pieśnią i wierszem opowiadane". Następnie udaliśmy się do Sosnówki, aby pod pomnikiem  Marszałka  Józefa Piłsudskiego, złożyć kwiaty i oddać hołd. Dalsze uroczystości odbyły się w Szkole  Podstawowej w Sosnówce, gdzie uczniowie szkoły przedstawili część artystyczną, a zespół wokalny z Żeszczynki zaśpiewał pieśni patriotyczne. Odchody zakończyły się Ogniem Niepodległości – ogniskiem na placu przed szkołą. Nad tą częścią obchodów czuwała pani Jolanta Mikulska z Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnówce.

 

Sukces Scholi na przeglądzie

Schola  dnia 28 października 2018 r. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Różańcowej wzięła udział w  VI Przeglądzie Chórów i Zespołów Wokalnych „Jak paciorki różańca”. Każdy z uczestników miał do zaprezentowania 3 utwory. W wykonaniu naszej scholi były to utwory: „Cały jestem Twój Maryjo”, „Mama” i „Wypłyń na głębię”. Prezentowała się  również grupa wokalna Nadbużańskie Słowiki ze Sławatycz, chór Fletnia Pana z Włodawy, chór Beati Cantores z parafii w Milanowie, chór Ziemi Chełmskiej „Hejnał” z Chełmskiego Domu Kultury oraz chór męski Ave z parafii Sławatycze. Grand Prix  otrzymał chór z Chełma, natomiast wyróżnienie otrzymała  schola z Motwicy i zespół Nadbużańskie Słowiki.

PAŹDZIERNIKOWY TEATRZYK RÓŻAŃCOWY

Miesiąc październik poświęcony jest modlitwie różańcowej, modlimy się w rodzinie i w kościele. W każdy wtorek, czwartek i niedzielę (godz. 16.30) różaniec w kościele prowadzi schola i dzieci przygotowujące się do I Komunii Św. Modlitwę różańcową poprzedza  scenka teatralna nawiązująca do kolejnych wydarzeń z życia Jezusa i Maryi. Zapraszamy na wspólny Różaniec i obejrzenie kolejnych występów.

PARAFIALNE LATO 2018 r. – słowem podsumowania

W okresie wakacyjnym, wierni z Motwicy, mogli skorzystać z różnorodnych inicjatyw duchowych i integracyjnych, zaproponowanych przez parafię. Ich celem była zachęta do aktywnego włączenia się w  przygotowania, do przyszłorocznego JUBILEUSZU 100-LECIA jej powstania.

Jako pierwszy, 30 czerwca odbył się PIKNIK RODZINNY W GĘSI. Schola i ministranci wraz z rodzicami, gościli w parafii św. Jozafata. Jej proboszczem jest ks. kanonik Henryk Kalitka – pochodzący z naszej parafii. Gospodarz zaprezentował, prowadzoną przez siebie hodowlę koni. Była też okazja do spróbowania swoich sił w siodle. Nie zabrakło wspólnego posiłku i zabaw z chustą animacyjną w przykościelnym ogrodzie.

Kolejnymi wydarzeniami z letniego kalendarza, były dwie PIELGRZYMKI AUTOKAROWE.  15 lipca DO SANKTUARIUM MARYJNEGO W GIETRZWAŁDZIE, jedynego z dwunastu miejsc objawień Matki Bożej na świecie  uznanych przez Kościół, udała się grupa złożona z dorosłych pątników. Natomiast w ostatnich dniach sierpnia, pielgrzymowały dzieci i młodzież. W sumie ponad 70 osób.

Parafianie zapoznali się z dziedzictwem duchowym i materialnym krainy zwanej Świętą Warmią. Słynącej z niezachwianej, pomimo zawieruchy dziejowej, wierności wierze i umiłowaniu Maryi. Odwiedzili nie tylko Gietrzwałd,
ale też Stoczek Klasztorny i Świętą Lipkę, a więc najważniejsze sanktuaria maryjne regionu. W tym niezwykłym czasie, wiele razy wybrzmiewały słowa orędzia z gietrzwałdzkiego klonu: „Odmawiajcie gorliwie różaniec. Ja zawsze będę z wami!” W odpowiedzi na nie,szczególne miejsce podczas pielgrzymek, zajęła właśnie modlitwa różańcowa. Dodatkowo wzmocniona codziennym uczestnictwem we mszy św. i nabożeństwach drogi krzyżowej. Pątnicy na chwilę przed jubileuszowymi uroczystościami, polecili całą parafię opiece Matki Bożej, ofiarowując w tej intencji mszę wieczystą, która będzie sprawowana właśnie w Gietrzwałdzie.

Punktem kulminacyjnym tegorocznych przygotowań, była sierpniowa, PIESZA PIELGRZYMKA DO STÓP KODEŃSKIEJ PANI. W przededniu uroczystości Wniebowzięcia N.M.P. parafianie z Motwicy wyruszyli pod hasłem: „Sto osób na stulecie”. Udało się słowa wcielić w czyn. Ponad 100 pątników wraz z ks. proboszczem Markiem Kujdą, przeszło samodzielnie pierwszy odcinek, pielgrzymkowego szlaku, by w Przechodzie połączyć się z dekanalną grupą
z Wisznic. Całodzienny trud wędrowania, zakończyła msza na kodeńskich błoniach, pod przewodnictwem ks. bpa Kazimierza Gurdy.

Natomiast 25 sierpnia liczni członkowie, parafialnych kół różańcowych, zasilili szeregi wiernych przybyłych na DIECEZJALNĄ PIELGRZYMKĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. Tego sobotniego dnia uczestniczyli we mszy św., modlitwie różańcowej oraz wysłuchali ciekawych konferencji.

By pełniej przeżywać te wszystkie wydarzenia, 25 lipca odbył się KIERMASZ, na którym oprócz łakoci przygotowanych przez mamy dzieci ze scholi, można było nabyć koszulki z jubileuszowym logiem, które stało się znakiem rozpoznawczym naszej parafii. Dostępne były również breloki, prezentujące rezultaty prac remontowych w prezbiterium kościoła, podjętych w 2017 r. Umieszczono na nich zdjęcie nowego ołtarza głównego, który pojawił się w Motwicy dzięki ofiarności wiernych.

Umocnieni tym intensywnym czasem, letnich przygotowań, z nadzieją oczekujemy przyszłorocznego jubileuszu. Nie odpoczywamy i już planujemy kolejne działania, które będą nas przybliżać do tych szczególnych wydarzeń.

                                                                                                           Monika Chudzik

Październik 2018

W miesiącu październiku modlitwę  różańcową  w kościele  prowadzą:

w niedziele  o godz.   8.30   Koło Żywego Różańca  z Motwicy II ,

                      o godz. 11.30   schola

w pozostałe dni o godz. 16.30

w poniedziałkiKoła Różańcowe z Motwicy

w poniedziałek – 8.X. – Zelatorzy ze wszystkich KŻR

w poniedziałek - 15.X. - Nauczyciele

we wtorki   -       Katecheci i Koło Różańcowe Dzieci

w środę – 3 i 17.X.  -  KŻR z Dębowa

w środę – 10 i 24,31 .X. - KŻR z Pogorzelca

we czwartki - schola i Koło Różańcowe Dzieci

w piątki – 5, 19, 26.X. - KŻR z Sosnówki

w piątek - 12.X.     - KŻR z Czeputki

w soboty – 6 i 20.X. -  KŻR Męskie

w sobotę – 27.X. KŻR z Dańc

13.X. sobota – NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – Dębów i Pogorzelec

 

Pielgrzymujemy do Kodeńskiej Pani

Dnia 14 sierpnia 2018 r. wczesnym rankiem zgromadziliśmy się w kościele, aby ks. Proboszcz pobłogosławił wszystkich Pielgrzymów i wyruszyliśmy do Kodnia. Po drodze odpoczywaliśmy, posilaliśmy się, i tu serdeczne podziękowania dla ks. proboszcza Roberta Bartosika z parafii w Żeszczynce i  Parafian z Przechodu za przygotowanie pielgrzymom śniadania. W Przechodzie dołączyliśmy do Pielgrzymów z Wisznic, którzy w pielgrzymkę wyruszyli po raz dwudziesty, i tak już wędrowaliśmy do Kodeńskiej Pani razem, śpiewając, modląc się na różańcu, odprawiając drogę krzyżową, słuchając rozważań ks. dziekana Jana Pieńkosza nt. roli Ducha Św. w życiu człowieka. Każdy z Pielgrzymów niósł ze sobą intencje i to powodowało, że mimo skwaru, który lał się z nieba, a pod koniec burzy i ulewnego deszczu wszystkim udało się dotrzeć do celu. Na zakończenie Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Św. pod przewodnictwem ks. biskupa Kazimierza Gurdy. Dziękujemy naszemu ks. Markowi Kujdzie za zmobilizowanie parafian, aby było nas "Sto na Stulecie" - udało się!


 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W dniu 19 czerwca 2018 r. ks. Biskup Piotr Sawczuk  przewodniczył Mszy świętej  i udzielił pięćdziesięciu młodym ludziom Sakramentu Bierzmowania.
 Młodzież przez wiele  miesięcy  przygotowywała się do przyjęcia tego sakramentu pod kierunkiem ks. proboszcza Marka Kujdy, uczestnicząc w spotkaniach i naukach, brała też czynny udział nabożeństwach i uroczystościach kościelnych.

 Młodym życzymy, by byli wierni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i nigdy nie utracili Ducha Świętego.

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA MIESZKAŃCÓW NASZYCH WSI

Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność, w szczególne partnerstwo, jakie istnieje pomiędzy Dawcą życia, a człowiekiem. Przypomina o Bożym prymacie w świecie, pierwszeństwie wartości ducha wobec materii, o zależności od Stwórcy. Ważny jest też inny aspekt, zwykle pomijany: według myśli chrześcijańskiej praca na roli to zaszczyt, służba, znak podjęcia ścisłej współpracy z Bogiem.
(źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201019_e.html)

Dnia 13 maja 2018 r.  w naszej  parafii rozpoczęło się  poświęcenie  pól. Mieszkańcy poszczególnych wiosek uczestnicząc w tym obrzędzie wspólnie z ks. Proboszczem modlą się  i proszą  Boga o:

błogosławieństwo dla mieszkańców i ich domostw,

dobre tegoroczne plony, aby dobry Bóg chronił  od wszelkich kataklizmów,

Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na roli i dla każdego ludzkiego trudu,

dobre urodzaje, aby chleba naszego powszedniego starczyło dla wszystkich w naszej Ojczyźnie.

Idąc  w procesji ze śpiewem przez nasze wioski mieszkańcy zatrzymują się przy kapliczkach bądź krzyżach przydrożnych, gdzie w każdej  wsi  przygotowane są  cztery ołtarze.

Tak wyglądało poświecenie pól w:

Holeszowie

Wygnance

Dańcach

Czeputce

Romanowie

Sosnówce

Dębowie

Holeszowie Osiedlu

Motwicy

Pogorzelcu