WYDARZENIA

ADWENT 2020

W czasie ADWENTU razem z Maryją oczekujemy Bożego Narodzenia. Ona zawsze wskazuje nam na swojego Syna. Najpełniej możemy się z nim spotkać
w czasie Mszy Świętej. Naśladując Matkę Bożą, nazywaną Niewiastą Eucharystii, pragniemy odkrywać ten NAJWIĘKSZY Z CUDÓW. W czasie adwentowych spotkań będziemy zgłębiać wiedzę dotyczącą świętego miejsca, jakim jest nasz kościół oraz bardziej świadomego przeżywania Najświętszej Ofiary.

Pomagać nam w tym będzie książeczka adwentowa z planszą przedstawiającą nasze prezbiterium, które będziemy uzupełniać, kolejnymi jego elementami. Oraz filmowe rozważania dotyczące Eucharystii.

W CISZY I PRZY BLASKU ŚWIEC, CUD NAJWIĘKSZY DZIEJE SIĘ!

Rozważania adwentowe pochodzą z portalu tv.niedziela.pl , a ich autorem jest biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski. Nawiązując do tematu roku duszpasterskiego „Oto Wielka Tajemnica Wiary”, skierował je do dzieci w czasie adwentu w 2019 r.

HASŁO ADWENTOWE: Odkrywaj z nami CUD NAD CUDAMI.

PIOSENKA: Kiedyś wino i chleb