WYDARZENIA

SPOTKANIE ZELATORÓW KÓŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA W WISZNICACH

W niedzielę 17 listopada 2019 r. modlitwą różańcową rozpoczęło  się Dekanalne Spotkanie Zelatorów Parafialnych Kół Żywego Różańca. Po różańcu  uczestniczyliśmy we Mszy św. którą celebrował  ks. dziekan Jan Pieńkosz. Kolejnym punktem było spotkanie z diecezjalną zelatorką  panią Agnieszką z Siedlec, która przypomniała o prawach i obowiązkach zelatorów i członków Kół Żywego Różańca. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunku, które pod okiem dekanalnej zelatorki p. Joanny przygotowali członkowie KŻR z Wisznic.

]