WYDARZENIA

W DNIU IMIENIN

W dniu Imienin  ks. Proboszcza  Marka  Kujdy   przedstawiciele kół różańcowych i schola modliła się  ofiarując modlitwę różańcową i Mszę św. Były życzenia, kwiaty, ogromna laurka i na koniec wspólne zdjęcie.