WYDARZENIA

Poświęcenie obrazu Św.Jana Pawła II w kaplicy pw. Chrystusa Króla w Holeszowie

2 kwietnia 2018 r w 13 rocznicę odejścia do Domu Ojca Papieża -Wielkiego Polaka-Św. Jana Pawła II, w kaplicy w Holeszowie odbyło się uroczyste poświecenie obrazu Ojca Św. wraz z przesłaniem „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”  i modlitwą o wyproszenie łask  oraz herbem papieskim.

Wspólnota wierzących parafian z Holeszowa wyszła z inicjatywą utworzenia miejsca poświęconego ku czci i pamięci Ojca Świętego. Proboszcz parafii Motwica ks. Marek Kujda wsparł pomysł i dzięki jego pomocy i zaangażowaniu doszło do realizacji tego „dzieła”.

Ofiary na ten cel złożyła wspólnota wiernych z Holeszowa.

W tym ważnym dniu odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodził proboszcz ks. Marek Kujda i ojciec franciszkanin Krzysztof Flis. Oprawę muzyczną przygotowała parafialna schola dziecięca. Podczas Mszy Świętej kapłani przypomnieli wiernym o wielkich dziełach naszego papieża, o jego bliskiej przyjaźni z św. siostrą Faustyną Kowalską i ogromnej roli Miłosierdzia Bożego w życiu Ojca Świętego, co potwierdził ustanawiając  Dzień Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Po poświęceniu obrazu wierni modlili się litanią do Św. Jana Pawła II oraz modlitwą o wyproszenie potrzebnych łask. Cała uroczystość uwieńczona została odśpiewaniem ulubionej pieśni Papieża Polaka – „Barki”.

Dzień ten jest również szczególny i radosny ponieważ powstało nowe kółko różańcowe w Holeszowie pod patronatem Św. Jana Pawła II.

Wierni z Holeszowa są dumni i szczęśliwi, że udało się zrealizować to „dzieło”. Wierzą i ufają, że za pośrednictwem Św. Jana Pawła II wypraszane zostaną potrzebne Łaski, jedność, zgoda i pokój tak bardzo potrzebne we wspólnocie parafialnej.

                                                                                                                                                                               Aniela Izdebska