OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Ogłoszenia Parafialne PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 6 sierpnia 2017r.

 

  1. W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy.

Dzisiaj w Holeszowie Msza św. odpustowa o godz.13.00

  1. Mamy zaproszenie na Pielgrzymkę Kół Różańcowych do Leśnej Podlaskiej na 26 sierpnia. Można się już zapisywać u zelatorki Elżbiety Kuchty.

3.Informacja z Gminy Hanna dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń. Wszystkie  informacje dotyczące tego problemu są umieszczane na stronie internetowej gminy.

  1. Informacje dotyczące Pielgrzymki z Wisznic do Kodnia są umieszczone w gablocie .
  2. Zapowiedzi: Lesiuk Tomasz kaw. zam. w Dubowie par. św. Praksedy w Dokudowie i Potapiuk Aldona Emilia panna zam w Holeszowie Osiedlu par. tut. zap.2.

6. Zachęcam do lektury Echa Katolickiego.

  1. Bóg zapłać za of. Bezimienna z Dańc 200zł. Włoszek Antoni z Sosnówki 100zł. Wawryszuk Zygmunt  500zł.  Rodzina Pawlików z Dańc 300zł.  Rodzina Klimkowiczów z Holeszowa 150zł.   Rodzina Trochimiuków z Dańc 200zł.    Bolesław i Halina Maniszewscy z Dębowa 300zł.   Trocimiuk Beata i Stanisław z Holeszowa 200zł.     Antoni Gralewski z Pogorzelca 300zł.  

8. W sobotę 12 sierpnia kolejne Nabożeństwo Fatimskie pod przewodnictwem Dańc i Czeputki. O godz.18.00