TRZY UROCZYSTOŚCI - ZAKOŃCZONE

Jesteśmy po ośmiu dniach Jubileuszowych Misji Ewangelizacyjnych z racji 200 – lecia Diecezji Siedleckiej, dorocznym odpuście Matki Bożej Siewnej  i  obchodach 100 - lecia istnienia Parafii Rzymsko – Katolickiej w Motwicy.  Pokrótce poniżej zostaną opisane  wymienione uroczystości  w jakich uczestniczyliśmy.

Poniedziałek

Bardzo dużym wydarzeniem tego dnia była Msza św., gdzie  wierni spotkali się przy chrzcielnicy wyznając swoją wiarę i oddanie Panu Bogu.

 

Uwieńczeniem dnia była procesja na cmentarz, odmawiając kolejne tajemnice Różańca św. w  wielkim skupieniu i modlitwie wierni przepraszali za grzechy przodków.

Wtorek

To wyjątkowy dnień, dzień Nabożeństwa Pokutnego gdzie ks. Misjonarz przygotował wiernych do generalnej spowiedzi świętej. Podkreślił, jak ważna jest szczera spowiedź, wyznanie grzechów i pokuta za nie. Dzień ten był dniem postu o chlebie i wodzie, dniem pojednania i odpuszczenia win.

Środa

Przyjęcie  Słowa Bożego

Wierni całymi rodzinami uczestniczyli w obrzędzie przyjęcia Pisma Świętego. To najważniejsza księga w życiu każdego wierzącego, zawiera ona całą prawdę o Jezusie Chrystusie. Każdy wierzący swoje życie powinien na niej oprzeć. Kto przyjmuje Ewangelią ten nie dozna zawodu – pouczał Ojciec Misjonarz.

Czwartek

5 dzień Misji to dzień modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne, oby modlitwy przyniosły jak najwięcej oddanych księży i sióstr zakonnych tak bardzo potrzebnych w konsumpcyjnym, współczesnym świecie. Jeśli ich zabraknie,  kto będzie śmiało i odważnie uczył wiary, moralności i przeciwstawiał się złu. We Mszy św. uczestniczyli księża w przeszłości pracujący w Motwickiej parafii ks. Sylwester Gałach oraz pochodzący z parafii ks. kan. Henryk Kalitka i ks. Adam Pańczuk. Swoją obecnością zaszczyciły nas siostry zakonne z Bolonii: s. Agnieszka, s. Sara i s. Teresa. Siostra Teresa  pochodzi z Motwicy. Blasku dodał ich piękny śpiew i gra na organach. Żegnając się z Siostrami dzieci ze scholi wręczyły im pamiątki z logo naszej parafii, a później pozowały do wspólnego zdjęcia.


Piątek

Ten dzień misyjny przebiegał pod hasłem „Chorzy skarbem kościoła”. Na Mszy św. Został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Wielu starszych, chorych mogło skorzystać z tej łaski. Ci co nie mogli przybyć do świątyni  dostąpili go w swoich domach dzięki odwiedzinom księży. W swoim kazaniu Misjonarz posłużył się przykładem naszego Św. Jana Pawła II – papieża Polaka, który swoim cierpieniem dał lekcję pięknego przeżywania starości i umierania. Wieczorem główną ulicą Motwicy wierni przeszli uczestnicząc  w Drodze Krzyżowej. Rozważania prowadził ks. Misjonarz Andrzej Kania i dotyczyły one grzechów, jakie obecnie popełniamy. Za nic mamy moralność, wiarę, dobre wychowanie, etykę. Współczesnym człowiekiem rządzi pieniądz, rozwiązłość, uzależnienia od narkotyków, alkoholu, Internetu, brak szacunku dla drugiego człowieka, pycha, zazdrość, pogoń za sukcesem. Droga krzyżowa była lekcją pokory. Przeszliśmy  ją w zadumie i wielkim skupieniu.

Sobota

Szczególny dzień - cudowny obraz Matki Bożej Kodeńskiej i relikwie Błogosławionych Męczenników z Pratulina zagościły w naszej wspólnocie. Samochód kaplica w której przewożone są święte znaki wjechał na teren naszej parafii w asyście 4 samochodów strażackich, pod kościołem zebrali się parafianie, aby przez modlitewne oczekiwanie przygotować się do osobistego spotkanie z Matką Bożą. Po uroczystym powitaniu, którego dokonał ks. Biskup Kazimierz Gurda i ks. Proboszcz poprzez ucałowanie obrazu, powitała go także w imieniu parafian rodzina Państwa Brodzkich składając u stóp Najświętszej Panienki bukiet kwiatów.  Uroczystej Mszy św. Przewodniczył Ks. Biskup, który również wygłosił homilię w której podkreślił, iż współczesny świat XXI w. wymaga od ludzi wierzących dużo wyrzeczeń i wielkiego poświęcenia, aby nasza religia, wiara, za którą nasi przodkowie  oddawali życie nie umarła. Dzięki bohaterskiej postawie Męczenników i ich wierze w opiekę Bożą została ona obroniona. Ich śmierć to korzenie również obecnej wiary. Powinniśmy o tym pamiętać. W tym doniosłym momencie małżonkowie odnowili swoją przysięgę małżeńską. Uroczystości tego dnia zakończyło modlitewne czuwanie przy świętych Znakach i ich adoracja, a Ojciec Oblat z Kodnia przybliżył historię Szkaplerza. Wielu mieszkańców parafii  przyjęło Szkaplerz i oddało się pod panowanie Kodeńskiej Pani, swoje podziękowania i prośby wpisali do pamiątkowej księgi. Uroczystość tego dnia zakończyła się Apelem Jasnogórskim.


Niedziela

8 września 2019 r. nadszedł dzień wielkiego świętowania. Eucharystia rozpoczęła się od poświęcenia nowego krzyża misyjnego. Ze starego krzyża, który stał w tym miejscu zostały wykonane przez Rodzinę Państwa Chudzików  małe krzyże, które  jako pamiątkę  zabraliśmy do domu, aby przypominały ten święty czas.Uroczystą Eucharystię wieńczyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Jaka była ona kolorowa, chorągwie niosły mieszkanki poszczególnych wiosek, ubrane w barwne stroje nawiązujące do dawnych czasów. Dziewczynki przed Panem Jezusem ścieliły dywan z kwiatów. Nadszedł czas pożegnania wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej i relikwii  Bł. Męczenników, dokonał tego przez ucałowanie ks. Proboszcz.

Kończąc misje w naszej parafii w imieniu parafian księdzu Misjonarzowi podziękowała Rodzina Państwa  Brodzkich.

Ostatnia część obchodów odbyła się na placu przy kościele. Każda wieś przygotowała prezentację siebie i stoisko z poczęstunkiem. Najważniejsze jednak były  dwa. Przy jednym odbywała się promocja książki pt. „Zarys dziejów parafii Motwica”, której autorem jest Piotr Antoni Czyż  historyk, archiwista i muzealnik, rodowity włodawianin. Inicjatorem i równocześnie sponsorem wydania książki był pan Waldemar Wołosiuk, wnuk Filipa Wołosiuka, który 100 lat temu był przedstawicielem wsi Pogorzelec zwracając się do ks. Biskupa  Henryka Przeżdzieckiego  o erygowanie  parafii rzymsko - katolickiej.  Drugie stanowisko to „Jubileuszowa Loteria Fantowa”. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy przekazali fanty na naszą loterię, a ci do których uśmiechnęło się szczęście mogą cieszyć wylosowanymi prezentami. Wszyscy uczestnicy loterii otrzymali pamiątkowe długopisy.

Wspólne świętowanie uświetnił koncert zespołu Piotra Kajetana  Matczuka  "Piramida", którego rodzice pochodzą z naszej parafii. Dzieci z naszej wspaniałej Scholi pod kierunkiem Pani Moniki Chudzik przygotowały różaniec z baloników i wypuściły go w niebo aby przypomnieć nam cel i kierunek naszego życia.

Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne w naszej parafii to był czas łaski i zbawienia, święte osiem dni , które dał nam Pan Bóg przeżywać wspólnie, wielu z nas znalazło czas dla Jezusa i dla siebie. Zaprosiliśmy Go do naszych serc i chcemy z Nim pozostać.