Copyright 2018 - Custom text here

W bieżącym roku szkolnym, dzięki dotacji z programu mpotęga uczniowie z klas IV - VI uczestniczą w zajęciach w ramach projektu "Matematyka?! - I po co ja się tego uczę". W ramach projektu 2 razy w tygodniu odbywają się zajęcia dodatkowe z matematyki, podczas których dzieci poznają zastosowania matematyki w życiu codziennym. Dodatkowo, raz w miesiącu w zajęciach uczestniczą rodzice.

W roku szkolnym 2018/19 przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego pod kierunkiem wychowawczyni Pani Wiolety Dudyk uczestniczą w w/w projekcie, którego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

Rozpoczęcie projektu nastąpiło poprzez wybranie Maskotki Misia i nadanie mu imienia, oraz wyposażenie w dzienniczek. Podczas realizacji projektu Mały Miś Eryk odwiedza domy dzieci z dzienniczkiem w którym rodzice zapisują tytuł czytanego utworu, natomiast dziecko przygotowuje ilustrację. Każdego dnia wychowawczyni grupy czyta dzieciom i Misiowi wybraną przez dzieci bądź przyniesioną przez nich książeczkę.

Zakończenie projektu nastąpi gdy Miś odwiedzi wszystkich przedszkolaków w ich domach, jednakże w grupie przedszkolaków pozostanie na stałe i będzie towarzyszył im w codziennej nauce przez zabawę.

Uczniowie kl. II i III w roku szkolnym 2018/2019 realizują projekt "Technologie z klasą" 

Celem przedsięwzięcia jest uczenie najmłodszych podstaw programowania z komputerem i bez komputera, programowania tekstowego i wizualnego, bezpieczeństwa w sieci, nowych technologii. Program umożliwia kształcenie bardzo pożądanych współcześnie umiejętności: programowania, logicznego myślenia, rozwija kompetencje cyfrowe uczniów.

 
 
Odsłon artykułów:
548618