Copyright 2019 - Custom text here


W szkole pracują nauczyciele o następujących specjalnościach:

 

mgr Krystyna Oniśk
dyrektor szkoły, kształcenie zintegrowane

 

mgr Wiesława Pękajło
język polski, historia, przyroda

 

mgr Jolanta Bartkowska
język polski, język rosyjski

 

mgr Jolanta Wawryszuk
język polski, wychowanie fizyczne, informatyka

 

mgr Anna Derlukiewicz
kształcenie zintegrowane, wychowanie przedszkolne,
oligofenopedagogika

 

mgr Izabela Koprianiuk
kształcenie zintegrowane, plastyka, muzyka

 

mgr Maria Sidor
matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika

 

Monika Hołubiuk - Martyniuk  /  Przemysław Kolada
język angielski

 

mgr Marta Baj
religia

 

mgr Wioleta Dudyk  /  mgr Beata Tarasiuk
wychowanie przedszkolne

 

mgr Barbara Kuchta

     geografia

 

mgr Mirosława Iwanek – Bortniczuk

             fizyka

 

mgr  Agnieszka Szewczyk

            biologia, chemia

 

mgr Bożena Wołyńczuk

       technika

Odsłon artykułów:
668487