Ogłoszenia Parafialne XXVII Niedziela Zwykła 8.10.2017r.

1. Przeżywamy Dzień Papieski i wspieramy ofiarami do puszek Fundację Nowego Tysiąclecia.

2. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy pomagali przygotować Wizytację Kanoniczną naszej parafii . Wszystkim parafianom, którzy wzięli udział we wspólnej modlitwie w kaplicy w Holeszowie, na cmentarzu i w uroczystej mszy św. Radzie Parafialnej, Kołom Różańcowym, Ministrantom, Lektorom, scholi i Pani Monice, Panu Organiście, Pani Krystynie Oniśk za fotografie i umieszczenie ich na stronie internetowej. Wszystkim kto pomagał przygotować salę na plebanii, Pani Bogumile Kalinowskiej, panu Mirosławowi Łobaczowi. Pani A. Bujnik i A.Izdebskiej. Pani Marcie Baj za pomoc w przygotowaniu dokumentacji naszej parafii. Bardzo dziękuję Panu Wójtowi i Radzie Gminy wszystkim pracownikom, Dyrekcjom naszych szkół za życzliwe przyjecie naszego Gościa.

3. Bardzo się cieszę, że wczoraj tak wielu parafian wzięło udział w Różańcu do granic w naszej parafii. Mam nadzieję, że modlitwa ok. 200 parafian przyniesie dobre owoce.

4. W piątek 13 października Nabożeństwo Fatimskie, modlitwie przewodniczą mieszkańcy Pogorzelca i Dębowa . W tym dniu pomodlimy się tez za wszystkich nauczycieli z naszej parafii . Po nabożeństwie spotkanie z nauczycielami na plebanii. Zapraszam bardzo serdecznie i emerytowanych nauczycieli.

5. Mamy zaproszenie na koncert z okazji Dnia Papieskiego dzisiaj o godz. 12.30 w GOKi S w Hannie. Mamy też widomość  z GOPS w Hannie i z GOPS w Sosnówce.

6. W Wisznicach od 15.10.2017r rozpoczynają się Katechezy dla osób przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu małżeństwa. Zainteresowanym udzielę bliższych informacji.

7.Kapliczka Matki Bożej nawiedza rodziny naszej scholi cieszę się, że tak wiele rodzin chcę Maryję zaprosić do siebie.

8. Bóg zapłać za of. Pawlik Janina z Dańc 50 zł. Szymoniuk Adam z Sosnówki 200zł. Karpiuk Zbigniew z Dańc 200zł. Bezimienna z Sosnówki 100zł. Bezimienna z Romanowa 100zł, Goławski Wacław z Romanowa 200zł. Bezimienna z Romanowa 100zł. Rodz. Raczkowskich z Wygnanki 100zł. Bezimienna z Sosnówki 1000zł.

9. Echo Katolickie.

10. Dzisiaj tajemnice przyjmie 2 Koło Różańcowe Dzieci.