INTENCJE

Intancje Mszy świętych w dniach 12 - 18.06. 2023 r.

Poniedziałek 12.06

18.00 + Jana Stanisława Chilczuka (greg.) poza par.

18.00 + Franciszkę Kazimieruk (18 r.)

Wtorek 13.06

18.00 + Kazimierę Mazurek (4 r.), zm. z rodz. Mazurków, Drzymalskich i Garaków

18.00 + Jana Stanisława Chilczuka (greg.) poza par.

Środa 14.06

7.00 + Antoninę Prubawczuk (18 r.), Stanisława Prubawczuka, zm. z rodz. Prubawczuków, Bożyków i Wielińców

18.00 + Annę Wegiera (25 r.), Jana, Annę, Janinę Odyniec, zm. z rodz. Wegierów i Odyńców

18.00 + Jana Stanisława Chilczuka (greg.) poza par.

Czwartek 15.06

7.00 + Mariannę Popielewicz (30 dz.)

18.00 + Jana Stanisława Chilczuka (greg.)

18.00 W 40 rocznicę ślubu państwa Urszuli i Władysława Chilczuków…

Piątek 16.06

7.00 + Stanisława, Jana, Anastazję, zm. z rodz. Pawluków, Oleszczuków, Samojluków.

7.00 + Jana Stanisława Chilczuka (greg.) poza par.

18.00 + Stefana, Marię, Kazimierę, Marię, Ludwika, Sławomira, Marka i dziadków: Jana i Helenę, Zofię i Ignacego, zm. z rodz. Masztaleruków, Kamińskich, Bogdanowiczów, Samojluków,  Oniszczuków.

Sobota 17.06

7.00 + Annę Osypiuk (of. wnuki)

18.00 + Jana Stanisława Chilczuka (gregorianka) poza par.

18.00 + Marię, Jana, Annę, Jana, Stanisławę, Jana, Zofię, Wiesławę, zm. z rodz. Byszuków, Tytiurków, Wielmowców, Kolejków, Kuszneruków.

 Niedziela 18.06

8.00 + Annę Osypiuk (of. synowej Teresy z rodziną)

8.00 + Jana Stanisława Chilczuka (greg.)

9.30 (Holeszów)

11.00 (Romanów) + Jana Poliańskiego (1 r.), zm. rodziców Annę i Dymitra oraz Adama, Marię,

            Ewdokię, Pawła, Zbigniewa, zm. z rodz. Poliańskich, Lewczuków i Zaniuków

12.30 + Dariusza Dżegana (of. żona)

12.30 Zm. z rodz. Matczuków, Pietroczyków, Tarasiuków (of. wnukowie)