INTENCJE

Intancje Mszy świętych w dniach 8 - 14.05. 2023 r.

Poniedziałek 8.05

18.00 + Annę Osypiuk (gregorianka) (ks. Wiesław Kazimieruk)

18.00 Dzięk-bł. w 88 r. urodzin Stanisławy i Kamila o zdrowie i potrzebne łaski

Wtorek 9.05

18.00 + Barbarę Czech i Józefa oraz zm. z rodz. Czechów i Górnych

18.00 + Annę Osypiuk (greg.)

Środa 10.05

17.00 + Annę Osypiuk (greg.)

18.00 + Jana Kolejko (4 r.), rodziców obojga stron

18.00 + Mikołaja, Anielę, Jana, Władysławę, Kazimierza, Teresę Głąb, zm. z rodz. Oleszczuków, Martychowców, Pawlików, Patejuków, Karpiuków

Czwartek 11.05

7.00 + Jana (6 r.), Antoninę, Jana, Anastazję

18.00 + Antoniego Włoszka (of. Dwa KŻR z Sosnówki)

18.00 + Annę Osypiuk (greg.)

Piątek 12.05

18.00 + Jana, Kazimierza, Mariannę, Józefa, Annę i Elżbietę, zm. z rodz. Wilińców, Sławomira Wiliczuka

18.00 + Annę Osypiuk (gregorianka, poza par. ks. WK)

Sobota 13.05

18.00 + Stanisława Brodzkiego

18.00 + Annę Osypiuk (gregorianka, poza par. ks. WK)

Niedziela 14.05 VI Niedziela Wielkanocy

8.00 + Mikołaja Romaniuka, zm. z rodz. Maksymiuków i Romaniuków

8.00 + Annę Osypiuk (greg. ks. Wiesław Kazimieruk)

9.30 (Holeszów) (2 intencje) + Danutę Małaszuk (of. KŻR z Holeszowa Osiedla)

11.00 (Romanów) Dzięk-bł. w intencji KŻR kobiet z Wygnanki

12.30 + Stefana Rabczuka (31 r.), Annę, Jana, zm. z rodz. Rabczuków, Barbarę  i Józefa zm. z rodz. Kochanów