WYDARZENIA

PARAFIALNO-GMINNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu dzisiejszym tj.11 listopada 2018 r. staraliśmy się uroczyście uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  Uroczystości były wspólne dla gminy i parafii i rozpoczęły się Mszą Św. w intencji  naszej Ojczyzny, której przewodniczył ks. Marek Kujda. We mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe strażaków i gimnazjum. Na początku został przez wszystkich odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, a homilia, którą wygłosił ks. Edward nawiązywała do historii odzyskiwania przez nasz kraj niepodległości przed stu laty. Modlitwę  wiernych poprowadziła młodzież polecając Panu Bogu poległych w obronie Ojczyzny i nas współcześnie żyjących w wolnej i niepodległej Polsce. Po zakończeniu mszy św. schola i ministranci wraz z rodzicami pod przewodnictwem pani Moniki Chudzik  przedstawiła montaż słowno –muzyczny zatytułowany "Bóg, Honor, Ojczyzna - pieśnią i wierszem opowiadane". Następnie udaliśmy się do Sosnówki, aby pod pomnikiem  Marszałka  Józefa Piłsudskiego, złożyć kwiaty i oddać hołd. Dalsze uroczystości odbyły się w Szkole  Podstawowej w Sosnówce, gdzie uczniowie szkoły przedstawili część artystyczną, a zespół wokalny z Żeszczynki zaśpiewał pieśni patriotyczne. Odchody zakończyły się Ogniem Niepodległości – ogniskiem na placu przed szkołą. Nad tą częścią obchodów czuwała pani Jolanta Mikulska z Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnówce.