WYDARZENIA

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA MIESZKAŃCÓW NASZYCH WSI

Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność, w szczególne partnerstwo, jakie istnieje pomiędzy Dawcą życia, a człowiekiem. Przypomina o Bożym prymacie w świecie, pierwszeństwie wartości ducha wobec materii, o zależności od Stwórcy. Ważny jest też inny aspekt, zwykle pomijany: według myśli chrześcijańskiej praca na roli to zaszczyt, służba, znak podjęcia ścisłej współpracy z Bogiem.
(źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201019_e.html)

Dnia 13 maja 2018 r.  w naszej  parafii rozpoczęło się  poświęcenie  pól. Mieszkańcy poszczególnych wiosek uczestnicząc w tym obrzędzie wspólnie z ks. Proboszczem modlą się  i proszą  Boga o:

błogosławieństwo dla mieszkańców i ich domostw,

dobre tegoroczne plony, aby dobry Bóg chronił  od wszelkich kataklizmów,

Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na roli i dla każdego ludzkiego trudu,

dobre urodzaje, aby chleba naszego powszedniego starczyło dla wszystkich w naszej Ojczyźnie.

Idąc  w procesji ze śpiewem przez nasze wioski mieszkańcy zatrzymują się przy kapliczkach bądź krzyżach przydrożnych, gdzie w każdej  wsi  przygotowane są  cztery ołtarze.

Tak wyglądało poświecenie pól w:

Holeszowie

DSC01383.JPG DSC01388.JPG DSC01393.JPG

DSC01395.JPG DSC01396.JPG

Wygnance

DSC01409.JPG DSC01413.JPG DSC01425.JPG

DSC01430.JPG DSC01433.JPG

Dańcach

DSC01463.JPG DSC01464.JPG DSC01465.JPG

DSC01480.JPG DSC01492.JPG

Czeputce

DSC01495.JPG DSC01508.JPG DSC01513.JPG

DSC01520.JPG DSC01521.JPG

Romanowie

DSC01543.JPG DSC01549.JPG DSC01558.JPG

DSC01561.JPG DSC01582.JPG

Sosnówce

DSC01588.JPG DSC01589.JPG DSC01593.JPG

DSC01595.JPG DSC01598.JPG

Dębowie

DSC01601.JPG DSC01604.JPG DSC01608.JPG

DSC01617.JPG DSC01620.JPG

Holeszowie Osiedlu

Motwicy

DSC02058.JPG DSC02060.JPG DSC02063.JPG

DSC02067.JPG DSC02074.JPG

Pogorzelcu

DSC02085.JPG DSC02086.JPG DSC02092.JPG

DSC02095.JPG DSC02097.JPG