WYDARZENIA

O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA MIESZKAŃCÓW NASZYCH WSI

Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność, w szczególne partnerstwo, jakie istnieje pomiędzy Dawcą życia, a człowiekiem. Przypomina o Bożym prymacie w świecie, pierwszeństwie wartości ducha wobec materii, o zależności od Stwórcy. Ważny jest też inny aspekt, zwykle pomijany: według myśli chrześcijańskiej praca na roli to zaszczyt, służba, znak podjęcia ścisłej współpracy z Bogiem.
(źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/echo201019_e.html)

Dnia 13 maja 2018 r.  w naszej  parafii rozpoczęło się  poświęcenie  pól. Mieszkańcy poszczególnych wiosek uczestnicząc w tym obrzędzie wspólnie z ks. Proboszczem modlą się  i proszą  Boga o:

błogosławieństwo dla mieszkańców i ich domostw,

dobre tegoroczne plony, aby dobry Bóg chronił  od wszelkich kataklizmów,

Boże błogosławieństwo dla wszystkich pracujących na roli i dla każdego ludzkiego trudu,

dobre urodzaje, aby chleba naszego powszedniego starczyło dla wszystkich w naszej Ojczyźnie.

Idąc  w procesji ze śpiewem przez nasze wioski mieszkańcy zatrzymują się przy kapliczkach bądź krzyżach przydrożnych, gdzie w każdej  wsi  przygotowane są  cztery ołtarze.

Tak wyglądało poświecenie pól w:

Holeszowie

Wygnance

Dańcach

Czeputce

Romanowie

Sosnówce

Dębowie

Holeszowie Osiedlu

Motwicy

Pogorzelcu