Podsumowanie pracy SKO w roku szkolnym 2018/2019

Pani Beata podsumowała całoroczną pracę SKO. Przedstawiła ile uzbierały poszczególne klasy w tym roku szkolnym oraz wręczyła nagrody. Ci najlepiej oszczędzający otrzymali troszeczkę większe nagrody, pozostali troszeczkę mniejsze.

 

s001.jpg s002.jpg s003.jpg

s004.jpg s005.jpg s006.jpg

s007.jpg s008.jpg s009.jpg