XIX DZIEŃ PAPIESKI „Wstańcie, chodźmy!”

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym Papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

Nasza wspólnota parafialna, mogła zaczerpnąć ze skarbnicy nauczania wielkiego Papieża Polaka w czasie nabożeństwa różańcowego poprzedzającego mszę św. o godz. 12.00. Rozważania i towarzyszące modlitwie zdjęcia z pielgrzymek Świętego do ojczyzny, przypominały nam o wartości modlitwy różańcowej i zadaniu jakie my Polacy, mamy we współczesnym Kościele.

Chcąc uczestniczyć w budowie „żywego pomnika” św. Jana Pawła II mogliśmy również złożyć ofiary pieniężne. Będą one wsparciem Dzieła Nowego Tysiąclecia, a tym samym zdolnej młodzieży katolickiej z ubogich rodzin.

Rozważania we fragmentach…
(Rozważania różańcowe na XIX Dzień Papieski z: https://dzielo.pl/wp-content/uploads/2019/09/)

Św. Jan Paweł II wiele razy podkreślał wartość i znaczenie modlitwy różańcowej w życiu każdego człowieka. W wielu przemówieniach powtarzał, że „Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie; wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia”. (3 września 1983). Zachęceni słowami św. Jana Pawła II trwajmy na modlitwie różańcowej i tak, jak on, który cały był oddany Maryi, zawierzajmy siebie Jezusowi, prosząc naszą Matkę, by była dla nas przewodniczką na drodze wiary.

W 1979 roku św. Jan Paweł II podkreślał w Częstochowie, że Kościół w Polsce ma szczególną misję, którą spełniają wszyscy, nie tylko ksiądz Prymas, biskupi, kapłani,
rodziny zakonne męskie i żeńskie, ale wszyscy, którzy są Kościołem
i całe to wielkie My Kościoła Chrystusowego w Polsce spełnia misję.

Św. Jan Paweł II, kierując słowa do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem św. Anny 3 czerwca 1979 roku,podkreślił, że człowieka trzeba mierzyć miarą serca, a serce oznacza sumienie (…) Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może go napełnić – to znaczy doprowadzić do spełnienia poprzez miłość i mądrość.

TOTUS TUUS – CAŁY JESTEM TWÓJ MARYJO!

oprac. Monika Ch.

Niedziela Papieska w naszej parafii zbiegła się w czasie z NIEDZIELĄ SEMINARYJNĄ. Gościliśmy kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Nowym Opolu:  kleryka z V roku - Sebastiana i kleryka z III roku - Aleksandra. Wysłuchaliśmy porywającego świadectwa jednego z nich o wyborze życiowego powołania w czasie homilii oraz mogliśmy wesprzeć pracę siedleckiego seminarium ofiarami składanymi "na tacę" lub nabywając przywiezione przez nich kalendarze na 2020 r.

DSC03739.JPG DSC03740.JPG DSC03741.JPG

DSC03745.JPG DSC03748.JPG DSC03750.JPG

DSC03751.JPG DSC03753.JPG DSC03756.JPG

DSC03758.JPG DSC03760.JPG DSC03763.JPG

DSC03771.JPG DSC03773.JPG DSC03777.JPG

DSC03781.JPG DSC03784.JPG DSC03787.JPG

DSC03791.JPG DSC03797.JPG