ZARZĄD SKW

Zarząd Główny SKW:
Jolanta Bartkowska- prezes
Anna Derlukiewicz - zastępca prezesa
Krystyna Oniśk - sekretarz
Wiesława Pękajło - skarbnik
Izabela Koprianiuk - członek

Komisja Rewizyjna SKW:
Beata Tarasiuk - przewodnicząca
Maria Sidor - członek
Przemysław Kolada - członek