WYDARZENIA

JUŻ MISJE

„Misje to czas głębokiej refleksji dla wspólnoty parafialnej i dla każdego z parafian nad stanem wiary i miłości do Pana Boga oraz nad przynależnością do wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafialnego” – napisał Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w specjalnym Liście do diecezjan, w którym zaprasza wiernych do uczestnictwa i zaangażowania w organizację Misji w swoich parafiach.

W naszej parafii właśnie dziś 1 września 2019 r. rozpoczęliśmy Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne. Misjom przewodniczy ks. kanonik Andrzej Kania na co dzień proboszcz Parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie i ks. Jarosław Oponowicz z Siedlec. Po uroczystym wejściu do świątyni, odśpiewaniu hymnu do Ducha Św. rozpoczęła się Msza św. podczas której wysłuchaliśmy pierwszej nauki  misyjnej.

Myśl przewodnia dzisiejszego dnia "Idźcie i głoście: Bóg szuka człowieka"