WYDARZENIA

SIOSTRY ALBERTYNKI Z BOLIWII

W niedzielę 21 lipca 2019 r. gościliśmy w naszej parafii siostry zakonne ze Zgromadzenia Albertynek: s.Ligoria i s. Joanna. Na co dzień Siostry pracują na kontynencie Ameryki Południowej w Boliwii. Są to miejscowości Ivirgarzama w klimacie tropikalnym, Cochabamba 2600 m n.p.m. i Chalapata 4000 m n.p.m. S. Joanna podzieliła się z nami informacjami o ich posłudze i pracy na boliwijskiej ziemi. Po Mszy św. Schola i ministranci wraz z Siostrami pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

Oto kilka informacji ze strony http://www.albertynki.pl/

Swoją posługę w Ameryce Południowej siostry albertynki rozpoczęły w 1982 r. Początkowo objęły opieką polskich kombatantów II wojny światowej w Argentynie. Z biegiem czasu ich działalność zaczęła się poszerzać o kolejne miejsca i rodzaje pracy. W 1991 r. siostry albertynki przybyły do Boliwii i od tamtej pory nie tylko katechizują i przygotowują różne grupy do przyjęcia sakramentów świętych, ale też angażują się w wiele projektów, kierowanych do osób wymagających szczególnego wsparcia.

Działalność sióstr albertynek w Ameryce Południowej obejmuje m.in.:

-  wsparcie materialne i pomoc w edukacji dzieci (często bezdomnych sierot),
-  pomoc osobom bezdomnym,
-  wyprawy do wiosek z pomocą materialną, medyczną i duchową,
-  opiekę zdrowotną obejmującą ubogą ludność z trudno dostępnych terenów,
-  zapobieganie aborcji, edukację i pomoc młodym matkom oczekującym na narodziny dzieci,
-  organizowanie pomocy prawnej ubogiej ludności,
-  tworzenie warsztatów umożliwiających nabywanie umiejętności do samodzielnego zarobkowania.

JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ WESPRZEĆ SIOSTRY ALBERTYNKI W AMERYCE POŁUDNIOWEJ:

Konto: PKO BP I O/Kraków 92 1020 2892 0000 5902 0022 7181 – z dopiskiem „MISJE”

O tym, jak pracują siostry i czego doświadczają w swojej posłudze, możesz dowiedzieć się bezpośrednio z ich relacji:

Siostry w rzece i rzeka w domu

http://www.albertynki.pl/wp-content/uploads/2018/03/Siostry-w-rzece-i-rzeka-w-domu.pdf