Drukuj

Stowarzyszenie Kultury Wiejskiej w Motwicy otrzymało kwotę 5 000 zł na realizację projektu pt: „Zdrowy ruch dla każdego – ćwiczy dziecko, rodzic, dziadek”.   Grant przyznanego w ramach konkursu „Moje miejsce na ziemi”  Fundacji „ORLEN - DAR SERCA”  Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności  dzieci ze Szkoły Podstawowej w Motwicy i ich rodzin w zakresie roli sportu w utrzymaniu zdrowia. Środki przeznaczamy na  zakup sprzętu sportowego, sprzętu nagłośniającego do zajęć przy muzyce,  stroi dla zespołu tanecznego  i organizację festynu sportowego. Zakup sprzętu  wzbogaci ofertę i poprawi  atrakcyjności zajęć sportowych i korekcyjnych odbywających się w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych i dodatkowych organizowanych we wsi Motwica. Partnerem w naszym projekcie jest  „Kocham Wieś” Stowarzyszenie Miłośników Wsi, Władysławów, gm. Tuczna.