Drukuj

W roku szkolnym 2018/19 przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego pod kierunkiem wychowawczyni Pani Wiolety Dudyk uczestniczą w w/w projekcie, którego celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.

Rozpoczęcie projektu nastąpiło poprzez wybranie Maskotki Misia i nadanie mu imienia, oraz wyposażenie w dzienniczek. Podczas realizacji projektu Mały Miś Eryk odwiedza domy dzieci z dzienniczkiem w którym rodzice zapisują tytuł czytanego utworu, natomiast dziecko przygotowuje ilustrację. Każdego dnia wychowawczyni grupy czyta dzieciom i Misiowi wybraną przez dzieci bądź przyniesioną przez nich książeczkę.

Zakończenie projektu nastąpi gdy Miś odwiedzi wszystkich przedszkolaków w ich domach, jednakże w grupie przedszkolaków pozostanie na stałe i będzie towarzyszył im w codziennej nauce przez zabawę.